Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Prameny a studie 69

Prameny a studie, č. 69

Cena tištěné publikace: 115,- Kč

Publikace Národního zemědělského muzea lze zakoupit na jednotlivých pobočkách muzea nebo objednat online.

2021

stáhněte si pdf: Prameny a studie 69 (3,3 MB)

 

 

Obsah čísla

SEKCE PŘÍRODOVĚDNÁ

Jana Štemberková

Sledování vybraných ukazatelů na produkci a reprodukci dojnic v rozdílných systémech chovu.  

Monitoring of Selected Indicators of Production and Reproduction of Dairy Cows in Various Stabling Systems

Pavla Vrabcová, Hana Urbancová 

Terminologický rámec a stěžejní milníky vývoje udržitelného rozvoje

Terminological Framework and Key Indicators of Sustainable Development

SEKCE SPOLEČENSKOVĚDNÍ

Mgr. Michal Jirman

Leopold M. I. Zeithammer 

Leopold M. I. Zeithammer

Michaela Zeinerová Brachtlová

„Portréty“ hospodářských zvířat (s důrazem na podsbírku Fotoarchiv Národního zemědělského muzea) 

‘Portraits’ of Farm Animals (with emphasis on the subcollection Photo Archive of the National Museum of Agriculture)

Jan Koumar

Myslivost a lov na statcích Collaltů v Československu (1918-1945)

Game Management and Hunting on the Collalto Estates in Czechoslovakia (1918-1945)

MATERIÁLY A ZPRÁVY 

 

Jitka Sobotková

Mezinárodní vědecká konference Muzeum jako nástroj prezentace venkovského života, zemědělství a lesnictví

RECENZE

Jana Jakubská

Elena Machajdíková – Robert Maretta  – Jana Pohaničová: Staviteľ múzeí Michal Milan Harminc 

Miloš Hořejš

Konstantinos Raptis: Die Grafen Harrach und ihre Welt 1884–1945