Časopis Prameny a studie

Prameny a studie 68

Prameny a studie 68Cena tištěné publikace: 115,- Kč

Publikace Národního zemědělského muzea lze zakoupit na jednotlivých pobočkách muzea nebo objednat online.

2021

stáhněte si pdf: Prameny a studie 68 (3,7 MB)


Obsah čísla

ODBORNÉ ČLÁNKY

Michael Urban

Několik poznámek k vývoji vodního práva v Uhrách a na Slovensku

Jan Husák – Pavel Mašláň

Hrazení bystřin na Valašsku

Jana Melcrová

Historický odvodňovací systém loveckého zámku Ohrada

Pavel Novák

Voda v areálu parku a obory zámku Kačina

Jana Jakubská

Prameny ke studiu využívání vodních toků a hrazení bystřin na pracovišti Národního zemědělského muzea – podsbírka Archiválie

MATERIÁLY A ZPRÁVY

Michaela Zeinerová Brachtlová

Voda a využití vodních zdrojů ve Fotoarchivu Národního zemědělského muzea

Josef Nachlinger

Spolek „Vltavan“ v Purkarci

RECENZE

Miloš Hořejš – Seth M. Siege

Budiž voda. Izraelská inspirace pro svět ohrožený nedostatkem vody