Časopis Prameny a studie

Prameny a studie 65: Agrární osvěta a vzdělávání v českých zemích a na Slovensku 18.–20. století

Prameny a studie 65Cena tištěné publikace: 160,- Kč

Publikace Národního zemědělského muzea lze zakoupit na jednotlivých pobočkách muzea nebo objednat online.

2019

stáhněte si pdf: Prameny a studie 65: Agrární osvěta a vzdělávání v českých zemích a na Slovensku 18.–20. století (8 MB)

 

Obsah čísla

AGRÁRNÍ OSVĚTA
Eduard Kubů – Jiří Šouša Agrární osvěta, její pole, prostředky, cesty transferu
Metodologická úvaha orientovaná ke střední Evropě a zvláště pak českým zemím
Viliam Čičaj Poľnohospodárska osveta v predosvietenskom období
Tomáš Konečný Osvícenství a zemědělská osvěta: Dublinská společnost a její pražský protějšek
Zuzana Lopatková Agrárna publicistika D. G. Licharda. Príspevok k poľnohospodárskej osvete na Slovensku v 19. storočí
Jana Burešová Ženská osvěta na venkově v českých zemích v první polovině 20. století
Kateřina Sedlická – Dana Motyčková Vliv architektů a etnografů na osvětu ve vesnickém stavitelství v první polovině 20. století
Renata Ferklová Zemědělská osvěta v publicistice spisovatele Františka Křeliny
AGRÁRNÍ ŠKOLSTVÍ
Marta Dobrotková Samuel Tešedík a jeho význam pre rozvoj poľnohospodárstva a osvety
Bohumír Smutný František Diebl: nejen druhý profesor zemědělských nauk na filozofickém učilišti v Brně, též podnikatel, vinař, cestovatel a novinář
Zdeněk Novák Lednicko-valtický areál v širších evropských souvislostech a se stavbami
Josepha Hardtmutha jako prostředí pro odborné zahradnické vzdělávání
Petr Kadlec Základní aspekty institucionalizace zemědělského vzdělávání ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století – příklad rakouského Slezska
Kristýna Janečková Výuka a posluchači zemědělského a lesnického odboru pražské techniky v letech 1906–1939
Lukáš Kopecký Vyšší hospodářská škola v Klatovech a její role v zemědělském vzdělávání s důrazem na osobnost dr. Františka Švece
Kateřina Paulusová Knihovna Zemské vyšší školy hospodářské v Táboře
MATERIÁLOVÉ STUDIE/ZPRÁVY
Radomíra Střalková, Pavla Mýlová, Zdeněk Beneš 100 let historie Výzkumné stanice vinařské v Karlštejně