Časopis Prameny a studie

Prameny a studie 60

Cena tištěné publikace: 137,- Kč

Publikace Národního zemědělského muzea lze zakoupit na jednotlivých pobočkách muzea nebo objednat online.

2017

stáhněte si pdf: Prameny a studie 60: různá témata (6 MB)

Obsah čísla

Odborné články
Voldřichová Marie Heckův skot – neúspěšný pokus o genetickou rekonstrukci mýtu
Patočka Jaromír Velkostatek Křivoklát a fürstenberský majetek v Čechách na počátku 20. století
Novák Pavel Parky a zahrady v životě hraběcího rodu Chotků
Polášek Adam K otázkám přídělu zbytkových statků za první pozemkové reformy na příkladu velkostatků Slavkov a Uherský Brod
Materiály a zprávy
Novák Pavel Rok 1866 na Novodvorském velkostatku rodu Chotků. Využití deníku jako pozoruhodného pramene doby
Šimandl Milan Nástin historie ochrany stromů v českých zemích