Časopis Prameny a studie

Prameny a studie 63

Prameny a studie 63Cena tištěné publikace: 113,- Kč

Publikace Národního zemědělského muzea lze zakoupit na jednotlivých pobočkách muzea nebo objednat online.

2018

stáhněte si pdf: Prameny a studie 63: různá témata (6 MB)

 

Obsah čísla

SEKCE PŘÍRODOVĚDNÁ
Anna Nedvídková: Historický vývoj udidel pro koně: jejich základní typy a působení
SEKCE SPOLEČENSKOVĚDNÍ
Milan Jan Půček, Michal Plaček: Kohezní politika EU jako příležitost pro finanční management muzeí
Zdeňka Náglová: Podpory v českém potravinářském sektoru a jejich efekty
Martin Kopeček: Pokusy o aplikaci tržních prvků v zemědělství komunistických států střední Evropy (60.–80. léta 20. století): srovnání ČSSR a MLR
Václav Zeman: Chmelařství na velkostatku Peruc na přelomu 19. a 20. století. Vybrané aspekty pěstování a zpracování chmele na drobném severočeském šlechtickém velkostatku před první světovou válkou
Martin Markel: Františkánský katastr jako pramen poznání kvality moravských vinic a jejich terroir
Martin Slaba: Lovecký zámek Ohrada pod správou státních lesů 1950–1960 (1973)