Časopis Prameny a studie

Prameny a studie 56. Odkaz Národopisné výstavy českoslovanské 1895 v oblasti etnografie, muzejnictví a památkové péče

Cena tištěné publikace: 255,- Kč

Publikace Národního zemědělského muzea lze zakoupit na jednotlivých pobočkách muzea nebo objednat online.

2015

Stáhněte si pdf: PaS 56: Odkaz Národopisné výstavy českoslovanské 1895 v oblasti etnografie, muzejnictví a památkové péče (3,8 MB)

Obsah čísla:

Jitka Balcarová – Pavel Novák Úvodní slovo

1. NÁRODOPISNÁ MUZEA, NÁRODOPISNÁ VÝSTAVA ČESKOSLOVANSKÁ A REGIONY

Jiřina Langhammerová: Národopisné muzeum v Praze jako odkaz Národopisné výstavy
českoslovanské 1895
Kateřina Pařízková: Vzorová místní muzea profesora dr. Antonína Friče
Milada Písková: Moravské zázemí Národopisné výstavy českoslovanské v Praze roku 1895
Stanislav Brouček: Účast Slováků a Slovenska na přípravách Národopisné výstavy českoslovanské 1895
Věra Kovářů: Odkaz Národopisné výstavy českoslovanské a Valašsko
Naďa Valášková: Národopisná výstava českoslovanská v roce 1895 a její ohlas ve východní Haliči
Pavel Scheufler: Fotografové a Národopisná výstava českoslovanská
Markéta Palowská Vliv národopisné výstavy v Orlové roku 1894 na vznik současného Ostravského muzea

2. ARCHITEKTURA, STAVITELSTVÍ, MODELY

Pavel Novák: Modely lidových staveb vystavených na NVČ a současný stav jejich vzorů
Hana Vincenciová: Dochované modely staveb z okolí Pardubic, zhotovené pro Národopisnou výstavu českoslovanskou
Miroslav Válka: Lidový dům a jeho role při formování národní identity
Jana Štefaniková: Počátky zájmu o lidové stavitelství v Českém středohoří
Milan Maršálek: Odkaz Národopisné výstavy českoslovanské 1895
Roman Tykal: Český mlýn na Národopisné výstavě českoslovanské
Hana Fišerová: Folklorismy v české architektuře na přelomu 19. a 20. století: recepce Národopisné výstavy českoslovanské v tvorbě vybraných architektů
Marcela Suchomelová: Koulovi mezi tradicí a svérázem
Jiří Škabrada: Ke kořenům současné výstavby pseudotradičních budov na českém venkově

3. ETNOGRAFIE, LIDOVÁ KULTURA

Helena Šenfeldová: Národopisná výstava a rozšíření zájmu o produkty lidové výroby
Monika Tauberová: Prezentace krojů a krojových součástek na Národopisné výstavě českoslovanské v roce 1895 a její vliv na současnou expozici v Národopisném muzeu – Musaionu v Praze
Irena Štěpánová: Národopisná výstava českoslovanská – kontexty a svérázové marginálie
Kateřina Sedlická – Dana Motyčková: Vilém Pražák a československá etnografie
Veronika Hrbáčková: Osudy figuríny obra Drásala po Národopisné výstavě českoslovanské