Časopis Prameny a studie

Prameny a studie 64

Prameny a studie 64

Cena tištěné publikace: 115 Kč

Publikace Národního zemědělského muzea lze zakoupit na jednotlivých pobočkách muzea nebo objednat online.

2019

stáhněte si pdf: Prameny a studie 64: různá témata (2,4 MB)

Obsah čísla

SEKCE PŘÍRODOVĚDNÁ
Marie Voldřichová Užití nástroje u seraua malého (Capricornis crispus) v Zoo Ústí nad Labem
Pavla Vrabcová, Helena Smolová, Hana Urbancová, Adéla Fajčíková Strategie bioekonomiky pro udržitelnou Evropu a iniciativa BioEast

Materiálová studie

Hana Urbancová, Adéla Fajčíková, Helena Smolová, Pavla Vrabcová

Česká akademie zemědělských věd slaví 95 let
SEKCE SPOLEČENSKOVĚDNÍ
Milan Jan Půček, Antonín Šimčík, Michal Plaček Analýza rizik – zaměřeno na řízení muzeí
Petr Kozák Kuchařská kniha kněžny Eleonory Lichnovské (1795–1873), rozené hraběnky Zichy
Příspěvek ke kultuře stravování šlechty v 1. polovině 19. století
Pavel Novák Hospodářské družstvo Kutná Hora na přelomu 19. a 20. století
Martin Kopeček Přední JZD v období přestavby v Československu

Materiálová studie

Michaela Zeinerová Brachtlová

Fotoarchiv Národního zemědělského muzea