Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Prameny a studie 72

Prameny a studie 72Cena tištěné publikace: 115,- Kč

Publikace Národního zemědělského muzea lze zakoupit na jednotlivých pobočkách muzea nebo objednat online.

2022

stáhněte si pdf: Prameny a studie 72 (24,1MB)

 


Obsah čísla

ODBORNÉ ČLÁNKY

Zdeněk Novák, Roman Zámečník, Andrea Volfová

Návrh právní úpravy efektivní péče o kulturní krajinu

Proposal of Legislative Amendment of Effective Care of Cultural Landscape

Zdeněk Novák

Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem

Landscape for the Breeding and Training of Ceremonial Carriage Horses in Kladruby nad Labem

Pavel Novák

Vliv chovu hospodářského zvířectva na proměny krajiny

The Impact of Animal Husbandry on Changes in the Landscape

Pavel Mašláň

Podíl salašnictví na utváření valašské krajiny

The Effect of Mountain Sheep Farming on the Formation of Landscape in the Valašsko Region

Lucie Kubásková

Produkce, zpracování a konzumace masa jako specifické téma národní gastronomie

Meat Production, Processing, and Consumption as a Specific Theme of National Gastronomy

Jitka Sobotková

Kulinární dědictví Čech, Moravy a Slezska se zaměřením na zpracování produktů živočišné výroby

Culinary Heritage of Bohemia, Moravia, and Silesia with Focus on the Processing of Animal Husbandry Products

MATERIÁLOVÉ STUDIE

Michal Milerski

O ovcích (zejména valašských), lidech (například o J. G. Mendelovi) a jejich společné cestě dějinami

On Sheep (especially from Valašsko Region), People (for instance J. G. Mendel), and Their Joint Journey Through History

Jiří Machek

Chov a výcvik starokladrubských koní v Kladrubech nad Labem a Slatiňanech

Breeding and Training of Kladruber Horses in Kladruby nad Labem and Slatiňany


Prameny a studie 72 ke stažení