Časopis Prameny a studie

Prameny a studie 55

Cena tištěné publikace: 237,- Kč

Publikace Národního zemědělského muzea lze zakoupit na jednotlivých pobočkách muzea nebo objednat online.

2015

Stáhněte si pdf: PaS 55: Různá témata (11,4 MB)

Obsah čísla:

Jan Kilián: Zemědělství a potravinářská produkce v Kašperských Horách za třicetileté války
Pavel Novák: Léta zlomu (zemědělské podniky na Kutnohorsku v letech 1963–1967)
Dana Strnadová: Julius Stoklasa a jeho přínos k rozvoji československého zemědělství
Kamila Svobodová: Chov želv v mikulovské bažantnici
Jan Láznička: Motorová orba
Jana Jakubská: Písemnosti lesních družstev na příkladu částečně dochované registratury Lesního
družstva obcí v Přibyslavi (1930–1959)
Ivan Roček: Myslivecké motivy na starých lesnických mapách
Vladimíra Růžičková: Životní pohoda skotu
Rudolf Píša: Société Vinicole, spojené vinné závody akc. spol.
Lucie Kubásková: Původ kávových náhražek a jejich rozšíření v českých zemích
Alena Stachová: Vznik muzeí v přírodě
Šárka Steinová: Školní zahrady
Roman Zámečník: Zahradní stavby a doplňky v díle zahradního architekta Josefa Kumpána (1885–1961)