Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Lesy klatovského Pošumaví, jejich floristické složky a ekosystémy – Alois Mezera

Lesy klatovského Pošumaví, jejich floristické složky a ekosystémy – Alois Mezera

Autorem knihy, kterou představujeme jako sbírkový předmět z muzea lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada, je prof. Ing. Alois Mezera, DrSc., jeden z předních českých odborníků na pěstování lesů na základech lesnické fytocenologie a typologie. 

Profesor Alois Mezera (1911–1994) se narodil v Chrastinách na Písecku, na úpatí Píseckých hor a rád se do píseckých lesů celý život vracel. Svou životní pracovní pouť začínal jako praktický lesník a taxátor na velkostatku Plánice. Autor se na místa svého prvního působení vracel po celý svůj život, aby až v roce 1985 vydal velmi zajímavou publikaci, ve které zúročil své lesnické působení, s názvem Lesy Klatovského Pošumaví, jejich floristické složky a ekosystémy.

Je to velmi cenná práce, která zachycuje stav lesních porostů a i krajinných prvků, vč. popisu stavu jednotlivých stromů různých lesních dřevin. Jak je patrné z ilustrace v příloze, autor zná důvěrně popisovanou krajinu a nepíše žádný text tzv. „od stolu“.

Alois MezeraSám autor v předmluvě knihy uvádí: „Studium vegetace a vývoje lesů a lesního hospodářství se koná od roku 1939. V období trvajícím více než čtyřicet let bylo možno při srovnávacím studiu shromáždit mnoho analytického materiálu, týkajícího se osvětlování geobotanické a lesnické problematiky srovnávaných území, který se postupně synteticky zpracovává...

Profesor Alois Mezera se kromě odborné vědecké práce věnoval výtvarnému umění. Zaznamenával lesy, jednotlivá lesní stanoviště i oblíbená místa, krajiny. Ve svých publikacích dával vždy přednost vlastním ilustracím (perokresby) před fotografií. Jeho kresby mají svůj zvláštní technicistní půvab, včetně signatury, která je vždy provedena šablonou. Na vystavených kresbách je patrná také jeho důkladná znalost lesních stanovišť, životních podmínek a nároků jednotlivých dřevin. Jeho jednotlivé kresby si zachovávají věrnost atmosféry místa a zároveň popisují odborně konkrétní lesní stanoviště.

Lesy klatovského pošumavíVeškeré detaily stromů, hub, bylin i vyobrazeného terénu jsou fascinující. Mezerovy ilustrace ale mají onen zvláštní půvab právě svým vědeckým přesahem. Jsou to učené příběhy jednotlivých stromů i příběhy autorem studovaných lesních stanovišť.

Tato kniha představuje extrakt odborné i výtvarné činnosti významného českého lesníka a pedagoga a je uložena jako neobjevený poklad v knihovnách a muzeích – vyšla v opravdu velmi malém nákladu. V dnešní době by byl dotisk s kritickým srovnáním jednotlivých lokalit zajímavý nejen z lesnického fytocenologického hlediska, ale jistě i pro svůj regionální význam.

 

Knihu LESY KLATOVSKÉHO POŠUMAVÍ, JEJICH FLORISTICKÉ SLOŽKY A EKOSYSTÉMY vydal v roce 1985 Ústav aplikované ekologie a ekotechniky VŠZ Praha nákladem 150 ks výtisků.

Národní zemědělské muzeum, inv. číslo: 80.305

Fotogalerie