Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Zápisky a vytištěné autorské publikace Rudolfa Hackera

Zápisky a vytištěné autorské publikace Rudolfa Hackera

Zajímavým sbírkovým předmětem nemusí být pouze exempláře secích strojů či řada tištěných nabídkových katalogů Hackerových lesních školek, které máme ve sbírkových fondech Národního zemědělského muzea.

Vybrali jsme tentokrát z fondu Osobnosti archivu muzea jeden Hackerův zlepšovací návrh, který probíhá v jeho deníkových zápiscích, v nichž popisoval, kreslil a navrhoval různé své nápady a vynálezy.

Jedním z originálních řešení, usnadňujících umělou obnovu lesů, je vylepšená sázecí motyka. Jednoduchý zářez umožňuje sázející osobě podržet si sazenici přímo v jamce a rozprostřít kořenový systém sazenice rovnoměrně oběma rukama.

Zdánlivá maličkost má velký význam pro další růst a vývoj sazenice – stromu.

Z Hackerových zápisků s dodatkem „Provedeno a zveřejněno!“ se tak dostáváme do tištěné publikace z roku 1908, kdy vydává vlastním nákladem „Návod pro neodborníky ku zakládání lesin sázením sázenek“, kterou máme také v uvedeném sbírkovém fondu.

 

> přečtěte si více o Rudolfu Hackerovi

Zápisky a vytištěné autorské publikace Rudolfa Hackera