Příběh zemědělství – Praha

cyklus přednášek O půdě

Termín konání: 20. 4. 2022 – 12. 5. 2022

cyklus přednášek O půdě

Ve spolupráci s doktorandy z Ústavu pro životní prostředí (PřF UK) jsme přichystali sérii přednášek pro studenty středních škol. Cyklus na téma půda proběhne v Národním zemědělském muzeu od 20. dubna do 25. května.

Pro školy jsou přichystány čtyři okruhy, které studentům přiblíží toto mnohovrstevnaté téma a seznámí je s nejnovějšími poznatky z tohoto oboru. Přednášky povedou doktorandi Přírodovědecké fakulty.

Cyklus je podpořen projektem Trendy ochrany přírody podporovaného v rámci Norských fondů, výzvy „Reine – Zvyšování povědomí veřejnosti v oblasti zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech“ a díky podpoře Státního fondu životního prostředí.

 

Přednášející

Mgr. Petra Zedníková a Mgr. Lucie Buchbauerová: Půda a zemědělství

Mgr. Alena Peterková: Půdní organismy a jejich role v půdních procesech

Mgr. Marie Hovorková a Mgr. Erika Reitschmiedová: Vývoj půdy a obnova ekosystémů na výsypkách po těžbě uhlí

Saliha Irshad MSc & Jimmi Clifford Oppong MSc: How soil organic matter get stored in soil

 

Více informací a termíny jednotlivých přednášek

20. 4. 2022

přednáška Půda a zemědělství

27. 4. 2022

přednáška Půdní organismy a jejich role v půdních procesech

3. 5. 2022

přednáška Vývoj půdy a obnova ekosystémů na výsypkách po těžbě uhlí 

4. 5. 2022

přednáška Půda a zemědělství 

11. 5. 2022

přednáška Vývoj půdy a obnova ekosystémů na výsypkách po těžbě uhlí

11. 5. 2022

přednáška Půda a zemědělství

12. 5. 2022

přednáška How soil organic matter get stored in soil

cyklus přednášek O půdě

Společně pro zelenou EvropuTrendy ochrany přírody