Příběh zemědělství – Praha

Den Země 2018

Termín konání: 26. 4. 2018, 9:00–17:00

Den Země 2018

Při Dnu Země se bude Národní zemědělské muzeum prezentovat informačním stánkem s lektorským programem o půdě „Od zrníčka po talíř“ a s ukázkami mletí obilí na kamenném mlýnku.

Den země (22. 4.) je dnem věnovaným naší planetě a v konečném důsledku i nám všem. Stanovení termínu tohoto svátku vychází z původních oslav dnů Země, které se obvykle konaly při oslavách jarní rovnodennosti (21. březen). Den země vznikl v USA spontánně, jako ekologicky laděný svátek Země. Od roku 1990 se k oslavám dne Země přidala i Česká republika. Cílem Dne Země je upozornit na dopady lidského chování na životní prostředí, a samozřejmě uvědomění si vlastní zodpovědnosti za prostředí, ve kterém žijeme, bydlíme, hospodaříme, vychováváme děti, odpočíváme…

Program ke Dni Země pořádá v Letenských sadech Praha 7 společně s institucemi a neziskovými organizacemi působícími na území Prahy 7, těmi, které se věnují životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji. Malí i velcí návštěvníci se seznamují s tématy ochrany životního prostředí a přírody zábavnou formou, prostřednictvím různých her a soutěží.

Cílem prezentace NZM u příležitosti oslav Dne Země bude zdůraznění významu země = půdy pro výživu a samu existenci člověka. Ukážeme návštěvníkům cestu obilky od zasetí po produkt. K vidění bude osivo, ukázka porostu ozimých obilovin, i výrobky z různých druhů mouky. Děti si budou moci vyzkoušet mletí obilí pomocí ručního mlýnku s mlýnským kamenem. Pokud se školákům podaří přiřadit správné obilí k určitému výrobku, dostanou malou odměnu. 

  

Oslavy Dne Země se konají v rámci kampaně Udržitelná Sedmička.
Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky.