Příběh zemědělství – Praha

Francouzské zahrady I. – přednáška

Termín konání: 26. 2. 2019, 17:00–19:00

Francouzské zahrady I. – přednáška

Francouzské zahrady na příkladu Vaux-le-Vicomte, Versailles, Petrodvorec, Belveder, Schönbrunn, Hampton Court.

Vláda Ludvíka XIV. změnila dosavadní situaci, kdy vzorem způsobu života byl Apeninský poloostrov. Uskutečněné vize Ludvíka XIV. překonaly italské vzory a inspirovaly panovníky i knížata a motivovaly je ke snaze překonat francouzský vzor. Rozvoj optiky zasáhl do lineární prespektivy zahradního prostoru a objevily se první prostorové manipulace (perspective ralentie).

Přednáška z cyklu Historie zahradní architektury.