Příběh zemědělství – Praha

Komentovaná prohlídka Šrobárovy sbírky

Termín konání: 16. 11. 2017, 16:00–17:00

Komentovaná prohlídka Šrobárovy sbírky

Procházka výstavou Šrobárova sbírka s Mgr. Martinem Vlčkem, kurátorem podsbírky výtvarného umění muzea českého venkova na zámku Kačina, pobočky Národního zemědělského muzea.

Během komentované prohlídky se návštěvníci seznámí s pohnutou historií Šrobárovy sbírky a zajímavými okolnostmi, za nichž se významná obrazová kolekce stala součástí sbírkového fondu Národního zemědělského muzea.

Obeznámí se s postavou Vavro Šrobára (1867-1950), kontroverzního prvorepublikového politika a původního vlastníka souboru 153 obrazů starých mistrů a evropských malířů 19. století. Pozornost bude věnována i dalším osobnostem z nejvyšších pater meziválečné politické scény, které významným způsobem zasáhly do osudů této sbírky výtvarného umění. Na závěr budou představeni nejzajímavější autoři a jejich díla, jež jsou k vidění v prostoru výstavního sálu.