Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Nedělní oživené prohlídky zámku aneb Zdravé tělo, zdravý duch?

Termín konání: 20. 8. 2023

Nedělní oživené prohlídky zámku aneb Zdravé tělo, zdravý duch?

Rok 1884. Hrabě Rudolf Karel Chotek přichází o svého jediného potomka - syna Jana Nepomuka Rudolfa. Zhroutil se mu svět. Na společnost doléhá krize osmdesátých let, je třeba bojovat o zachování rodového majetku. Psychické problémy však boj znesnadňují a rozumná komunikace s Rudolfem je takřka nemožná.

Rok 1894. Klub českých turistů vydává svůj časopis, několik členů cestuje na vzdálený Island. Provozujeme gymnastiku a pěstujeme tenis, vůkol samý bicykl. Po krkonošských svazích sviští na 120 párů lyží.  Česká obec sokolská již řadu let sdružuje cvičence za účelem tělovýchovy. Možnosti k dosažení zdravého těla jsou neomezené.  Zdravý duch je pak odměnou, zdá se.

Ale co, když duch soustavně strádá? Pomůže snad zdravé tělo? 

Představení probíhají v neděli 16. a 23. července a 13. a 20. srpna 2023

Začátek představení v rámci komentovaných prohlídek vždy v 10:00, 12:00 a 14:00 hodin, doba trvání cca 60 minut

Účinkují: Soubory historických tanců Salome a TempusFugit

Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (studenti, senioři) – 150,- Kč; snížené II (děti od 2 let, držitelé ZTP) – 100,- Kč; děti do 2 let bez nároku na sedadlo zdarma

Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze zbývající do celkové kapacity 40 osob.

Kontakt: tel.: 778 454 893, 602 187 700; e-mail: pokladna.kacina@nzm.cz

Maximální kapacita: 40 osob