Příběh zemědělství – Praha

Noc vědců: Zemědělská věda – šetrně k planetě

Termín konání: 27. 9. 2019, 17:00–22:00

Noc vědců, Národní zemědělské muzeum Praha

I letos vás čekají experimenty, workshopy, přednášky, soutěže, ochutnávky a mnoho dalšího. Přijďte blíže poznat vědce, jejich práci a přínos pro naši společnost. Letos na téma Šetrně k planetě.

Noc vědců je veřejně přístupná akce, jejímž posláním je popularizace vědy a techniky. Na stovkách míst v Evropě se na jeden den na přelomu září a října ve večerních hodinách zpřístupní vědecká a výzkumná pracoviště včetně univerzit a zábavnou formou je dána široké veřejnosti možnost poznávat vědu, a to doslova všemi smysly.

> tisková zpráva organizátora Noci vědců z 2. 9. 2019: Celé Česko pod vlajkou ostravských univerzit opět ovládne věda

Program v Národním zemědělském muzeu

> stanoviště výzkumných ústavů

> přednášky

> komentované ukázky v gastrostudiu

 

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Věda pro zemi

17:30–18:00 / přízemí, Malý sál

Vyhlášení výsledků 4. ročníku soutěže studentských prací Věda pro zemi, jejímž cílem je podpořit mladé talentované autory a umožnit jim vydání jejich práce shrnující výsledky jejich výzkumu. Soutěž se koná pod záštitou ministra zemědělství.

Les a kůrovec 

18:00–18:30, 20:00–20:30 / 1. patro, výstava Lesníkův rok

Cesta výstavou Lesníkův rok s vypravěčem-lesníkem na téma lýkožrout smrkový – biologie a metody boje. Poznejte práci lesníků a pomozte jim obnovit a chránit naše hospodářské lesy.

 

Stanoviště výzkumných ústavů

PŘÍZEMÍ

Výsledky výzkumů je nutné prezentovat. Píšete? Publikujte!

/ Česká akademie zemědělských věd / přízemí, Velký sál

Sdílejte své výsledky a zkušenosti se širokou odbornou i laickou veřejností.
Pokud se napsané čte, zůstává napořád. Začtěte se do našich vědeckých časopisů.
Věda, výzkum, vzdělávání – 3V budoucnosti :-)

Jak najít srnče ukryté v poli / Využití zbytkových a odpadních surovin v zemědělství

/ Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. / přízemí, Velký sál

Vyzkoušejte si, jak lze pomocí termokamery vyhledávat v trávě ukrytá zvířata (termovizní vyhledávací zařízení).

Výroba kompostů a biopaliv ze zbytků a zemědělských odpadních surovin – přínosy pro životní prostředí. Ukázky surovin, finálních výrobků a prezentace různých technologických postupů při výrobě.  

Bez vody a půdy to nepůjde

/ Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. / přízemí, Velký sál

Vlastnosti půdy a ukázky vodní eroze. Demonstrace infiltrometru, prezentace tvorby odtoku z povodí (vliv distribuce srážek – povrchový odtok, přívalové povodně vs. sucho). Prezentace termografického měření ve vazbě na kvalitu vod.

Agrolesnictví aneb Pojďme na zvířata se stromy

/ Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. / přízemí, Velký sál

Interaktivní ukázka, jak stromy pomáhají zlepšovat životní podmínky zvířat a jak působí na své okolí i na procesy související s klimatickou změnou. Agrolesnictví jako funkční způsob šetrného zemědělství.

Co mohou vidět senzory

/ Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. / přízemí, Velký sál

Interaktivní ukázky termokamerové, hyperspektrální a lidarové techniky včetně bezpilotních prostředků (dronů) používaných v zemědělství a výzkumu. V 18:30, 19:30, 20:30, 21:30 ukázkový let dronu.

 

1. PATRO

Proměny lesa a krajiny v závislosti na našem poznání

/ Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. / 1. patro, foyer

Jedním z důsledků změn klimatu, světového obchodu a cestování je migrace organismů, které překonávají obrovské vzdálenosti a osidlují nová území. Některé se stávají hrozbou, jiné zdomácní. Jak žít a chovat se šetrně k naší planetě Zemi. Jak porozumět proměnám lesa a krajiny v závislosti na našem poznání.

Mohou rostliny onemocnět? aneb Když má rostlina špatného souseda

/ Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o., Troubsko / 1. patro, foyer

Může rostlina dostat virózu nebo jinou chorobu? Jak rostliny užívají léky aneb Pesticidy nejsou vždycky jedy.

Nech brouka žít. Čmeláci a pučmelouni

/ Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o., Troubsko / 1. patro, foyer

Čmeláčí doupě a pastva – Čmelda s Brundou opět v akci. Dřepčík dřepí v řepce, ven se mu z ní nechce.

 

2. PATRO

Genetické zdroje rostlin

/ Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. / 2. patro, foyer

Jak a proč se skladují semena genetických zdrojů rostlin v Národních genových bankách.

Houby, jak je většinou neznáte

/ Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. / 2. patro, foyer

Kultury hub pěstované na agarových živných médiích, a to pohledem pouhým okem i pomocí stereomikroskopu. Zájemci se budou moci ptát na nejrůznější záležitosti týkající se hub a vyzkoušet si vybrané techniky práce používané při práci s houbami a jejich studiu.

Jak se umí rostliny samy bránit

/ Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. / 2. patro, foyer

Rostliny si vytvářejí celou řadu obranných mechanismů nejen proti chorobám a škůdcům, ale i proti nepřízni počasí. Základní mechanismy rostlinné obranyschopnosti proti chorobám a škůdcům. Rostlinné vůně jako látky, které mohou rostliny ochránit proti škůdcům. Botanické pesticidy jako bezpečné přípravky na ochranu rostlin. Představena budou jednotlivá stadia hmyzu.

Udělejme to pro Zemi

/ Národní zemědělské muzeum / 2. patro, expozice Zemědělství

Vyzkoušejte si, jak vypadá vodní eroze, co je to vodní stopa, na jakém principu funguje vodní elektrárna i co všechno patří či nepatří do kompostu

 

3. PATRO

Staň se muzejním kurátorem

/ Národní zemědělské muzeum / 3. patro, foyer

Jak se z fotografie stane sbírkový předmět a co všechno musí umět archivář v zemědělském muzeu.

Ovoce pro každého

/ Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský, Holovousy s.r.o. / 3. patro, expozice Gastronomie

Přijďte se podívat na nové odrůdy ovoce s chutnými a atraktivními plody, které jsou odolné k vybraným chorobám a fyziologickým poruchám a jejich pěstování je pak šetrnější k životnímu prostředí.

Potraviny šetrné k planetě

/ Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. / 3. patro, foyer

Ochutnejte jídlo z hmyzu! Představení nových a netradičních druhů potravin. Šetrné technologie výroby a skladování, moderní způsoby zpracování, potraviny pro osoby se specifickými výživovými požadavky, doplňky stravy. Jak snižovat cukry, tuky a soli v potravinách a další trendy a novinky v oblasti zdravé výživy.

České pivo – přírodní produkt národní identity a hrdosti

/ Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. / 3. patro, foyer

O věhlasu českého piva není pochyb. Přijďte se podívat, jaké jsou základní suroviny pro jeho výrobu, jak technologický proces výroby sladu a piva probíhá, jaké druhy kvasinek se používají a jak šetrná k planetě je jeho produkce. Informace o seminářích, kurzech a publikacích z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského.

Brambory – každý den jinak

/ Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod / 3. patro, expozice Gastronomie

O tom, jak vybrat správnou odrůdu brambor. Poradna pro kuchaře i pěstitele.

 

Přednášky

Revitalizace vodních toků jako šetrný prostředek k zadržení vody v krajině

18:00–18:30 / 2. patro, Objevovna

RNDr. Petr Kubala, Povodí Vltavy, státní podnik

Naše společnost se musí připravit na častější extrémy počasí – povodně a období sucha, která mohou být doprovázená nedostatkem vody. Klíčem k zajištění dostatku vody je její zadržení v krajině, k čemuž nám mohou pomoci, kromě jiných opatření, i revitalizace vodních toků.

Digitální zemědělství   

18:30–19:00 / 2. patro, Objevovna 

Ing. Jan Lukáš, Ph.D., VÚRV

Digitalizace zemědělství souvisí s rozvojem a dostupností technologií dálkového průzkumu Země, GIS, robotikou, předpovědními modely, provázaností a zpracováním velkých dat. Účastníci se na konkrétních příkladech seznámí  s touto problematikou, možnými budoucími scénáři jejich rozšíření a využití včetně dopadů do socioekonomické sféry a vzdělávání.  

Od bekyně ke kůrovci 

19:00–19:30 / 2. patro, Objevovna

doc. Ing. Petr Zahradník, VÚLHM

Kalamity lesních škůdců v průběhu posledních dvou století. Co okusovalo lesy za Rakouska-Uherska a co dnes. Kůrovec jako indikátor. Porovnání historických dat.

Šlechtění ovocných druhů je běh na dlouhou trať

19:00–19:30 / přízemí, Malý sál

Ing. Lubor Zelený, VŠÚO Holovousy

Možnosti šlechtění ovoce, tradiční i nové metody šlechtění, jak lze šlechtěním podpořit šetrné chování k přírodě a mnohé další se dozvíte z přednášky šlechtitelů z Holovous.

Plýtvání potravinami

19:30–20:00 / 2. patro, Objevovna

Ing. Aleš Landfeld, Ph.D., Mgr. Radko Pechar, Ph.D., VÚPP

Plýtvání je celospolečenský problém. Nedokážeme včas reagovat na měnící se podmínky a k plýtvání zemědělskými surovinami i potravinami dochází v celém dodavatelském řetězci. Může být řešením udržitelné zemědělství, které je dlouhodobě šetrnější k přírodě a hospodárněji využívá její zdroje?

Plané příbuzné druhy kulturním plodinám – které to jsou a jak mohou být užitečné?   

19:30–20:00 / přízemí, Malý sál

Ing. V. Holubec, CSc., VÚRV

Poptávka po vysoce produktivních plodinách vede v průběhu domestikace planých rostlin ke snižování genetické rozmanitosti. Opakovaným výběrem vymizely potenciálně cenné genetické varianty a s tím související fenotypy. Sbírka planých příbuzných druhů proto poskytuje genetické materiály s cennými znaky a odolností k abiotickým a biotickým stresům, které lze využít ve výzkumu a šlechtění.

Potraviny z hmyzu             

20:00–20:30 / 2. patro, Objevovna

Libor Sloupenský, VÚPP

Možnosti chovu, zpracování, výhody a zdravotní benefity a další informace a zajímavosti související s hmyzem jako potravinou. Nebudou chybět ani informace o zásadách správné zemědělské a výrobní praxe produkce hmyzu určeného pro lidskou spotřebu.

100 let Výzkumné stanice vinařské Karlštejn                                                

20:00–20:30 / 2. patro, Objevovna

Ing. Radomíra Střalková, Ph.D., VÚRV

Od vzniku až po současnost – historie Výzkumné stanice vinařské Karlštejn, VÚRV

Lepek – máme se ho bát?

20:30–21:00 / 2. patro, Objevovna

Ing. V. Dvořáček, Ph.D., VÚRV

Představení historických souvislostí vzniku a izolace lepku a jeho význam pro technologickou kvalitu pekařských produktů. Nutriční význam lepku a komentáře k vlivu odlišných pšeničných druhů či moderního šlechtění pšenice na nárůst celiakie či lepkové intolerance v populaci.

Sbírky mikroorganismů – pokladnice pro další generace

20:30–21:00 / přízemí, Malý sál

RNDr. David Novotný, Ph.D., VÚRV

Význam, úkoly a fungování sbírek kultur mikroorganismů. Proč má smysl uchovávat mikroorganismy. Zákulisí „zoologické zahrady“ mikroorganismů.

Brambory – zdravá potravina

21:00–21:30 / 2. patro, Objevovna

Ing. Jaroslav Čepl, CSc., VÚB HB

Brambory jsou nutričně významná základní potravina. Obsahují vysoké množství vitamínů, minerálů a dalších pro život významných látek.

O rezistenci mikroorganismů k pesticidům a o tom, jak vzniku rezistence čelit

21:30–22:00 / přízemí, Malý sál

Ing. Matěj Pánek, Ph.D., VÚRV

Může molekulární genetika pomoci při ochraně rostlin? Od DNA mikroskopických hub k efektivní ochraně rostlin.

 

Komentované ukázky v gastrostudiu

Vše o bramborách – představení odrůd a poradna pro pěstitele

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod

19:00–19:30 / 3. patro, gastrostudio

Které brambory jsou nejlepší na bramboráky a které do salátu? Jaká je u nás nejoblíbenější odrůda? Praktické ukázky vaření bramborových odrůd včetně chuťové zkoušky. To vše s komentářem odborníků z Výzkumného ústavu bramborářského.

 

Vše o jablku – představení odrůd jablek a poradna pro pěstitele

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský, Holovousy s.r.o.

20:00–20:30 / 3. patro, gastrostudio

Praktické ukázky a testování různých odrůd jablek. O známých i vzácných odrůdách. Jak poznat, k čemu se nejlépe jablko hodí. O moštech jednodruhových i vícedruhových. Praktické ukázky odrůd jablek včetně chuťové zkoušky. Odborný komentář.

 

> událost Noc vědců v Národním zemědělském muzeu na Facebooku

> leták s programem a mapkou ke stažení

 

Noci vědců v Národním zemědělském muzeu 2019 se účastní:

Česká akademie zemědělských věd logoPovodí Vltavy logo Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský HolovousyVýzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod logoVýzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti logoVýzkumný ústav meliorací a ochrany půdy logoVýzkumný ústav pivovarský a sladařský logoVýzkumný ústav potravinářský Praha logoVýzkumný ústav rostlinné výroby, logoVýzkumný ústav zemědělské techniky logo Výzkumný ústav živočišné výroby logo   Zemědělský výzkum logo    

Ministerstvo zemědělství logoNárodní zemědělské muzeum logo

Noc vědců v Národním zemědělském muzeu, 27. 9. 2019