Příběh zemědělství – Praha

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS „Voda a půda jako společenské dilema“

Termín konání: 26. 4. 2018 – 31. 5. 2018

Voda a půda jako společenské dilema, cyklus přednášek Zvědaví

Cyklus přednášek o významu půdy a vody v krajině je určen pro každého, kdo se zajímá o zemědělství, venkov a krajinu. Společně se zemědělskými odborníky a zemědělci nahlédneme do problematiky zachování křehké rovnováhy mezi zemědělskou produkcí a zdravou krajinou. Program připravilo Národní zemědělské muzeum ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem

26. 4.  Voda a půda jako společenské dilema

17:00 – 18:00
Od meliorační trubky k ptačímu parku
Ing. Václav Zámečník a Mgr. Břeněk Michálek, Česká ornitologická společnost 

18:00 – 19:00
Cena za zdravou krajinu: Kde se střetává realita se sny
Ing. Jaroslav Pražan, Ph.D., Ústav zemědělské ekonomiky a informací

3. 5. Úroda vs. úrodnost

17:00 – 18:00
Jak systém hospodaření ovlivňuje půdní úrodnost
Ing. Miroslav Florián, Ph.D., Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

18:00 – 19:00
Klikatá cesta za rovnováhou
Ing. Martin Hutař, ekologický producent

10. 5. Prostupnost krajiny: šance nejen pro vodu a půdu

17:00 – 18:00
Co chybí české krajině. Léčba a prevence.
Ing. Zdeněk Jahn, CSc., Státní pozemkový úřad, Pobočka Nymburk

18:00 – 19:00
Cesta do krajiny vede kolem nás všech
Ing. Vratislava Janovská, Ph.D., CooLAND, z.s.

17. 5. Co se vejde do polévkové lžíce aneb otrávený edafon

17:00 – 18:00
Půda jako živý ekosystém. Dialog mezi půdou a kořenem.
Ing. Jaroslav Záhora CSc., Mendelova univerzita

18:00 – 19:00
Půda jedová
Dr. Ing. Milan Sáňka, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita

24. 5. Kam mizí voda a půda z české krajiny

17:00 – 18:00
Význam půdy pro zadržení vody v krajině
Ing. Jan Vopravil, Ph.D., Výzkumný ústav meliorací a půdy, v.v.i.

18:00 – 19:00
Zadržení vody a půdy v krajině – praktická řešení
Ing. František Pavlík, Ph.D., Státní pozemkový úřad

31. 5. Klimatické změny: malé i velké bitvy

17:00 – 18:00
Klima a krajina: Z partnerů soupeři
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., Mendelova univerzita, CzechGlobe

18:00 – 19:00
Příběh vody z Milešovky. Diverzita jako životní styl.
Daniel Pitek, soukromý zemědělec

 

Přednášky připravujeme ve spolupráci s výzkumnými institucemi, resortními organizacemi Ministerstva zemědělství a oborovými nevládními organizacemi. Pro posluchače jsou zdarma.