Příběh zemědělství – Praha

Ráj a zahrady související – přednáška

Termín konání: 16. 1. 2018, 17:00–19:00

Ráj a zahrady související – přednáška

Zahrady perské, antické a středověké – klášterní i světské v přednášce Ing. Zdeňka Nováka.

Tématem druhé přednášky z cyklu Historie zahradní architektury jsou filosofické základy moderních evropských zahrad, které na konci 15. století vytvořily substrát pro vznik specifického výtvarného oboru.

 

Představa Ráje, představy o zahradách antických, informace o zahradách maurských a literatura inspirovaly na počátku novověku tvorbu zahrad jako obrazu světa a jako nezbytné součásti obydlí králů, knížat světských i církevních a bohatých měšťanů. Cestování a odborná literatura šířily novou módu po Evropě.

Vstup na přednášku je zdarma.