Národní zemědělské muzeum

Věda pro zemi 2023

Termín konání: 31. 8. 2023

Věda pro zemi 2023

Věda pro zemi je soutěž pořádaná Národním zemědělským muzeem ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd o nejlepší bakalářskou, diplomovou nebo doktorskou práci na téma související se zemědělstvím. Autoři vítězných prací pak mohou své výsledky publikovat pod hlavičkou muzea.

Soutěž je vyhlášena se zaměřením na zemědělská témata, přičemž v roce 2023 preferuje téma proso a další běžné i netradiční obiloviny. Téma koresponduje s Mezinárodním rokem prosa, který byl OSN vyhlášen pro rok 2023.

NZM a ČAZV se budou v roce 2023 na toto téma zaměřovat ve své odborné práci, a to jak ve své výstavní, tak v publikační a popularizační činnosti. Soutěž studentských prací, takto úzce zaměřená, má potenciál vygenerovat dílčí zajímavá témata, v jejichž řešení může následně NZM i ČAZV podpořit jejich zpracovatele formou publikování textů v odborných a vědeckých časopisech.

Termín pro zaslání přihlášky je do 31. srpna 2023.

Více informací o soutěži najdete na stránce www.vedaprozemi.cz.

Soutěž probíhá pod záštitou ministra zemědělství Zděňka Nekuly.

Soutěž Věda pro zemi o nejlepší bakalářskou, diplomovou či doktorskou práci