Příběh zemědělství – Praha

Výstava Potraviny, jak je neznáte

Termín konání: 27. 11. 2020 – 28. 2. 2021

Výstava Potraviny, jak je neznáte

Výstava Potraviny, jak je neznáte je soubor mikrofotografií nejrůznějších přírodních i syntetických látek, ze kterých vznikají potraviny. Díky mnohonásobnému zvětšení může návštěvník nahlédnout do světa krásy potravin a tajů přírodních věd.  

Panelová výstava nabídne na 20 fotografiích pohled na vitamíny, bílkoviny, škroby, vlákniny, sladidla i užitečné houby. Přiblíží návštěvníkům pouhým okem neviditelné částečky cukru, droždí nebo bambusové vlákniny. V online verzi výstavy bude ještě 6 bonusů navíc.

Fotografie vznikly v Laboratoři elektronové mikroskopie (LEM) Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Skenovací elektronový mikroskop JEOL 6380 LV. Zvětšení 250–2000. Autorem fotografií je MgA. Martin Hrubý.
Za pomoc při vzniku fotografií děkujeme RNDr. Miroslavu Hylišovi, Ph.D.

METROFOOD-CZ – národní uzel Evropské výzkumné infrastruktury  
METROFOOD-CZ je první velká infrastruktura v České republice zaměřená na oblasti zemědělství, výživy a  potravinářských věd. Tato oblast vyžaduje multidisciplinární přístup a odborné znalosti chemie, biologie, biochemie, výživy, dietetiky, toxikologie, potravinářské technologie, obecné metrologie, environmentálních věd, agroekologie, agronomie a chemie životního prostředí.

METROFOOD-CZ poskytuje své služby široké škále uživatelů, výzkumníkům, akademickým pracovníkům, dozorovým orgánům statní správy, obchodníkům s potravinami, spotřebitelům a široké veřejnosti.

Výstavu Potraviny, jak je neznáte připravil Výzkumný ústav potravinářský, v. v. i. v rámci projektu Metrofood.cz

Výstava Potraviny, jak je neznáte