Příběh zemědělství – Praha

Výstava Voda a klimatická změna

Termín konání: 16. 6. 2020 – 30. 8. 2020

Výstava Voda a klimatická změna

Světový den vody se slaví z iniciativy Organizace spojených národů od roku 1992 na celém světě dne 22. března. Každý rok Ministerstvo zemědělství vodu představuje z jiného úhlu pohledu a  v souladu s celosvětovým tématem. Pro rok 2020 je jím „Water and Climate change – Voda a klimatická změna“.

Ministerstvo zemědělství vnímá zásadní význam vody pro lidstvo, osvěta veřejnosti o nenahraditelném významu vody a vodním hospodářství patří mezi jeho priority obsažené ve Strategii resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030.

Soutěž vyhlašovaná Ministerstvem zemědělství představuje důležitou součást osvěty veřejnosti. Seznamuje děti každoročně s významem vody v rámci celosvětového měřítka z různých úhlů pohledů, přináší jim nová témata k zamyšlení ohledně vody a vodního hospodářství a pomáhá tak rozšiřovat povědomí široké veřejnosti o významu vody. Smyslem naší soutěže je, aby děti pochopily, proč je voda tak důležitá, jakým způsobem se s ní hospodaří, jaké jsou možnosti a problémy. Cílem soutěže je, aby si děti uvědomily význam vody, aby ji chápaly jako obnovitelný a přitom omezený přírodní zdroj, aby pochopily a uvědomily si, jak je důležité s vodou šetrně hospodařit. Zejména v době probíhající klimatické změny význam vody vzrůstá a šetrné hospodaření a zajištění vodních zdrojů pro budoucí generace nabývá na významu.

Výstava soutěžních dětských prací ke Světovému dni vody probíhá od 16. června do 30. srpna 2020 ve foyer třetího patra Národního zemědělského muzea v Praze.

Fotoalbum