Příběh zemědělství – Praha

Výstava Zdraví rostlin ve fotografii

Termín konání: 1. 10. 2020 – 1. 11. 2020

Foto: Luboš Pomichálek, ÚKZÚZ

Vítězné snímky fotosoutěže "Pečujme o zdraví rostlin, i ony mohou být nemocné" zachycují nejen krásu rostlin, ale i téma škůdců a chorob, které jsou často nedílnou součástí jejich života.

Rostliny jsou nezastupitelnou součástí naší planety. Obzvláště těm zemědělským je třeba vytvářet optimální podmínky pro růst, zajistit jejich ochranu před škůdci a chorobami, i těmi nepůvodními. Monitoring jejich šíření i pravidelné informování veřejnosti o riziku nákaz a způsobech ochrany zajišťuje v roli národní organizace ochrany rostlin České republiky Ústřední zkušební a kontrolní ústav zemědělský.

Výstava, kterou pro návštěvníky muzea připravil, představuje rostliny jako živé organismy, které potřebují péči nejen rostlinolékařů, ale i laické veřejnosti.

Výstava se koná u příležitosti Mezinárodního roku zdraví rostlin, který pro letošní rok vyhlásilo OSN, současně tematicky doplňuje hlavní výstavu sezony Lékaři rostlin.

Výstava Zdraví rostlin ve fotografii