Příběh zemědělství – Praha

Zahrada anglická – přednáška

Termín konání: 19. 3. 2019, 17:00–19:00

Anglická zahrada

Anglická zahrada a její principy na příkladech Castle Howard, Stourhead, Blenheim Pallace, Krásný Dvůr u Podbořan.

Středověké obory uchovávaly v blízkosti sídel specifické soustavy porostů někdy doplněné vodními plochami, jež se formálně blížily fenoménu anglické zahrady. Zájem o volnou přírodu, změna způsobu hospodaření na britských ostrovech a tradiční představa Ráje revolučně změnily v Anglii přístup k tvorbě zahradního prostoru. Jak rostl vliv Anglie a zejména po velké francouzské revoluci se stal vzorem pro způsob života, proměnil se obsah pojmu moderní a králové a knížata začali napodobovat anglické vzory.  

Zahrada anglická je osmým dílem cyklu přednášek Ing. Zdeňka Nováka Historie zahradní architektury.