Příběh zemědělství – Praha

Zahrada krajinářská I. – přednáška

Termín konání: 2. 4. 2019, 17:00–19:00

Zahrada krajinářská I. – přednáška

Příklady krajinářských zahrad jsou Muskau, Podzámecká zahrada v Kroměříži nebo Červený Dvůr.

Po pádu Napoleona se krajinářská zahrada začala masově šířit Evropou a zejména v Německu dosáhla takových kvalit, že se stala vzorem pro následující zahradní tvorbu ve světě. Zahrady začala budovat i veřejná správa a okrašlovací spolky.                                                          

Přednáška Ing. Zdeňka Nováka z cyklu Historie zahradní architektury.