Příběh zemědělství – Praha

Zahrady 1. republiky – přednáška

Termín konání: 16. 4. 2019, 17:00–19:00

Zahrady 1. republiky – přednáška

Představí se vám zahrady Prapražského hradu, zahrada Loosovy vily a vil Stiassni a Tugendhat.

Národní obrození hledalo národní výraz i v zahradní tvorbě. Proměna životního slohu společnosti po 1. světové válce vyvolala do té doby nevídanou masovou tvorbu vilových zahrad a veřejných zahradně upravených areálů, do nichž se promítaly vlivy anglického životního stylu (tenis a další míčové hry) a německé lidové zahrady (slunce-voda-vzduch=zdraví).

Poslední z cyklu dvanácti přednášek Historie zahradní architektury, kterým vás provázel Ing. Zdeněk Novák.