Národní zemědělské muzeum

Aktuální opatření proti šíření onemocnění covid-19 v našem muzeu

Aktuální opatření proti šíření onemocnění covid-19 v našem muzeu

Milí návštěvníci, vzhledem k vašim dotazům, jak je to s otevřením našeho muzea a která protiepidemická opatření v muzeu aktuálně platí, vás chceme především ubezpečit v tom, že máme otevřeno a to dle standardních otevíracích hodin našich jednotlivých muzeí. 

Dle vládních opatření z 29. prosince 2021 platí, že návštěvníci musí dodržovat rozestupy 1,5 m, nejde-li o osoby ze společné domácnosti, a všichni jsou povinni nosit respirátory.

Samozřejmostí je zákaz vstupu osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19.

Účastníci skupinových prohlídek a akcí nad 20 osob musí splňovat systém O-N-(T): Očkování – prodělaná Nemoc – (Test).

Doporučujeme návštěvníkům dezinfikovat si u vstupu do muzea ruce a při prohlídce muzea ve vnitřních prostorách nepít a nejíst.