Národní zemědělské muzeum

Bádáte? Přihlaste svou práci do soutěže!

Bádáte? Přihlaste svou práci do soutěže!

Národní zemědělské muzeum již počtvrté vyhlašuje soutěž Věda pro zemi, a to v kategoriích bakalářská, diplomová a doktorská práce. Jednotliví autoři se mohou přihlásit ve všech třech kategoriích. Cílem soutěže je vytvořit podmínky pro odbornou diskuzi se zástupci z akademické sféry, praxe, soukromého i neziskového sektoru a státní správy.

Výsledky práce nejlepších autorů muzeum publikuje

Národní zemědělské muzeum chce ocenit tvůrčí aktivity vysokoškolských studentů při tvorbě vědeckých prací, a zvýšit tak zájem o zveřejňování výsledků jejich bádání. Mimo jiné by rádo přispělo k prohlubování a zkvalitňování vědecko-výzkumné činnosti. Do soutěže přijímáme pouze obhájené práce. Závěrečná hodnocení provádí komise složená z členů Vědecké rady muzea, která bude rozhodovat na základě vlastního posouzení a posudků externích odborníků v dané tematické oblasti. V každé z kategorií budou vyhodnoceny tři nejlepší práce a oceněným autorům bude umožněna spolupráce s Národním zemědělským muzeem, které zajistí publikování výsledků jejich vědeckého zkoumání v podobě odborné publikace nebo článku v muzejním recenzovaném časopise Prameny a studie. Vítězní autoři získají také finanční ocenění v závislosti na druhu publikování od 2 000 Kč do 10 000 Kč.

Tematické okruhy prací

Tematické okruhy sahají od muzeologie přes venkov, zemědělství či krajinu až po potravinářský a na zemědělství navazující průmysl, kulinární dědictví českých zemí nebo venkov a zemědělství v umění. Nově mezi tématy přibyla archeologie zemědělství.

Harmonogram soutěže
  • termín pro přihlašování účastníků: 1. 2. – 30. 6. 2019
  • hodnocení prací: 1. 7. – 9. 9. 2019
  • setkání hodnotící komise a určení pořadí: 10. 9. – 20. 9. 2019
  • vyhlášení a veřejná prezentace výsledků: 27. 9. 2019 na celoevropském vědeckém festivalu Noc vědců

 

> více informací o soutěži, přihláška

> tisková zpráva

 

Soutěž Věda pro zemi se koná pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana.