Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Bodování ohradského šestadvacateráka

Bodování ohradského šestadvacateráka

K chloubě Národního zemědělského muzea na zámku Ohrada patří bezesporu světová trofej jelena evropského, takzvaného ohradského šestadvacateráka. Při první světové soutěži trofejí v roce 1937 v Berlíně získalo jeho paroží 1. místo. Dodnes si drží národní prvenství trofeje ulovené ve volné přírodě.

Trofej šestadvacateráka můžete obdivovat v expozici Myslivost v Národním zemědělském muzeu Ohrada. My vám ve fotogalerii nabízíme fotografie z posledního kontrolního měření této trofeje, které se uskutečnilo 13. ledna 2021 právě na zámku Ohrada.

 

Jelen byl uloven v roce 1730 pravděpodobně Adamem Františkem ze Schwarzenbergu, stavitelem zámku Ohrada. Později se ujala legenda, podle které byl skolen jeho ženou Eleonorou Amálií z Lobkowicz, která byla, stejně jako její manžel, náruživá lovkyně.

Jelen byl uloven ve volné přírodě u Kleti u Českého Krumlova. Území, které v té době bylo součástí majetku rodu Schwarzenbergů, patřilo bezpochyby mezi významná loviště jelení zvěře, o čemž svědčí i další vystavěné trofeje na zámku Ohrada. Jednalo se o šestadvacateráka, ovšem nerovného – na každé lodyze paroží má jiný počet výsad a výsady se počítají už od jednoho centimetru.

Poprvé byla tato trofej hodnocena na mezinárodní výstavě v Berlíně v roce 1937, kam ji zapůjčil Adolf Schwarzenberg. Na výstavě bylo paroží zařazeno mezi trofeje z volných honiteb získané do roku 1900 a dosažená bodová hodnota byla nejvyšší nejen v této kategorii, ale mezi všemi jeleními trofejemi vůbec. Pro hodnocení jeleního paroží byla použitá tehdejší tzv. Nadlerova metoda, podle které měla trofej 246,4 bodů a získala 1. cenu v mezinárodním a 1. cenu v Československém zemském ocenění. Zároveň byla této trofeji udělena medaile a stříbrný pohár říšského nejvyššího lovčího, kterým byl v té době Hermann Gőring. Diplom a oznámení o udělení 1. ceny je adresováno knížeti Dr. Adolfu Schwarzenbergovi. Toto oznámení, odlitky medailí i pohár jsou rovněž vystaveny v Národním zemědělském muzeu Ohrada.

Dlouhou dobu si trofej udržovala světové prvenství. V roce 1967 byla přebodována podle nové upřesněné metody CIC, která se používá dodnes. Podle této metody dosáhla na 257,10 bodů. Ovšem pokud je již trofej jednou experty ohodnocena, ponechává si svou původní bodovou hodnotu. I v současné době patří tato trofej stále ještě na první místo v národním žebříčku trofejí ulovených ve volnosti, ale na čtvrté místo za trofejemi ulovenými v Poněšické oboře.

13. ledna 2021 proběhlo za účasti naší kurátorky Jany Melcrové přímo v expozici Hodovního sálu bodování trofeje tzv. "Ohradského šestadvacateráka". Šlo o porovnání různých metod hodnocení trofejí. Bodování provedl Miloslav Vach, člen Ústřední hodnotitelské komise trofejí, jako kontrolní měření podle současné metody CIC. Podle této metody hodnocení jelen není nerovným šestadvacaterákem, (mezi výsady se počítaly i dva výrůstky na pravé lodyze), ale „jen“ nerovným dvaadvacaterákem. Toto hodnocení nemění hodnotu 246,4 bodu CIC z berlínské výstavy, která je uváděna v oficiálních tabulkách.

 

Bodová hodnocení ohradského šestadvacateráka

Berlín 1937, Nadlerova metoda:     236,05

Berlín 1937, upravená mezinárodní metoda:     246,40 (platná)

Ohrada 1966/67, metoda CIC:     258,50/ 257,10

Ohrada 2021, metoda CIC:     256,65 

 

Ohradský šestadvacaterák