Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Cenné svazky Chotkovské knihovny online

Cenné svazky Chotkovské knihovny online

Jedním z nejcennějších a nejoblíbenějších objektů na samotném zámku Kačina je Chotkovská knihovna. I když její velkolepost je stále obdivuhodná, přesunulo se vnímání tohoto prostoru spíš do podoby muzeálně zakonzervované expozice. Z jejího umístění a dispozice je jasné, že zadavatel stavby zámku a parku se chtěl knihovnou jednak prezentovat, ale v prvé řadě její obsah sloužil ke studiu a získávání informací důležitých pro řízení hospodářství.

Projekt Otevřená knihovna zpřístupňuje některé cenné svazky veřejnosti. Díky tomu se rozšiřuje expoziční potenciál knihovny o prohlídku, kterou by návštěvník z technických a bezpečnostních důvodů nemohl uskutečnit. Nyní však můžete listovat knihami z oboru architektura a umění, zahrady a zemědělství, myslivost a přírodní vědy, dějiny.

> https://otevrena-knihovna.cz/

Otevřená chotkovská knihovna

Chotkovská knihovna, Národní zemědělské muzeum Kačina