Národní zemědělské muzeum

Cesty sbírkových předmětů - webinář

Cesty sbírkových předmětů - webinář

Jak se staví muzeum, jak se dostávají předměty do jeho sbírky? Jaký je hlavní smysl vytváření muzejní sbírky, co všechno musí kurátor při výběru a zařazování předmětů uvážit? Jaká jsou úskalí a výhody v případě, kdy muzeum pro získávání předmětů využije veřejnou výzvu?

Odborní pracovníci Národního zemědělského muzea připravili webinář na téma Cesty sbírkových předmětů v (Národním zemědělském) muzeu, ve kterém se touto „cestou“ sbírkových předmětů od vyhledání přes akvizici až po veřejnou prezentaci na výstavě podrobněji zabývají. Vznik muzea potravin a zemědělských strojů v Ostravě, národní sbírka původních receptů a starých kuchařských knih, nejstarší sbírkové předměty Národního zemědělského muzea a hlavní výstava sezony 2020–2021 Lékaři rostlin, to jsou témata, která posloužila jako modelové příklady pro jednotlivé úseky cesty sbírkových předmětů. Záznam z webináře si můžete prohlédnout i vy.

 

Program:

 

Úvodní slovo – Mgr. Gina Renotière, Ph.D. (předsedkyně Českého výboru ICOM)

Jak se staví muzeum: Nový depozitárně-expoziční objekt Národního zemědělského muzea v Ostravě – Mgr. Ivan Berger

Veřejná sbírka jako cesta sbírkových předmětů do muzea – Mgr. Jitka Sobotková, Ph.D.

Podsbírka modelů venkovských staveb: Stavby z Podkarpatské Rusi v českém muzeu? – PhDr. Pavel Novák, CSc.

Lékaři rostlin: přínosy a úskalí realizace výstavy s odbornými partnery – Mgr. Martin Kopeček

Moderátor – PhDr. Pavel Douša, Ph.D.