Národní zemědělské muzeum

Do hlubin muzejního archivu - online výstava

Do hlubin muzejního archivu - online výstava

Jakákoli, byť zdánlivě banální písemnost, může představovat důležitý odrazový můstek vedoucí k historickému poznání. Ne nepodobné zrnkům písku jsou takové dokumenty rozesety do řady archivních fondů a sbírek. Badatelům přísluší uchopit pomyslnou lopatku a „smést“ je dohromady.

Představujeme vám jednu z nejrozsáhlejších muzejních sbírek, jejíž materiál sahá svou dobou vzniku až do 17. století.

Archiv Národního zemědělského muzea slouží svým návštěvníkům jako nevyčerpatelná studnice poznání vztahu mezi zemědělstvím a člověkem; samotnému muzeu dokládá vlastní dějinnou identitu. Dokumenty zde uložené jsou Iliadou muzejního světa dokreslující příběhy trojrozměrných kolegů a vyprávějící své vlastní.

Zaostřeme si společně kukátko času a dohlédněme až tam, kam nám prezentované archiválie dovolí. 

 Výstavu doprovázenou mluveným slovem si prohlédněte zde. 

Fotoalbum

Soubory ke stažení