Národní zemědělské muzeum

Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti – výstava online

Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti – výstava online

Výstava o rostlinách, zvířatech, mikroorganismech a vlastnostech, které čekají na svoji příležitost.

Proměny zemědělství, započaté průmyslovou revolucí v 18. století, směřují ke stále větší industrializaci a specializaci. S intenzifikací zemědělství mizí z polí a sadů krajové a místní odrůdy a upřednostňují se ty geneticky jednotné a výnosnější. Také všestranná hospodářská plemena zvířat ustupují těm šlechtěným na výkon – na více mléka, masa, vajec...

A přitom každá rostlina, živočich či mikroorganismus představují unikátní zásobárnu genů a vlastností. Původní odrůdy plodin a plemena hospodářských zvířat mají vlastnosti, které u moderních již vymizely. Některé mikroorganismy vyrábějí polymery, léčivé látky či dokonce potraviny. Každý z dnešního hlediska "nepotřebných" organismů může v budoucnu sloužit lidem pro šlechtění nových odrůd a plemen, při léčbě chorob nebo pro nová průmyslová využití.

Výstava se konala na střeše Národního zemědělského muzea v Praze na podzim roku 2019 a připravilo ji Ministerstvo zemědělství společně s koordinátory Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů, tedy Výzkumným ústavem rostlinné výroby, Výzkumným ústavem živočišné výroby a dalšími partnery Národního programu.

Celou výstavu si můžete prohlédnout jako obrázky ve fotogalerii nebo po částech v pdf (pro stažení stačí kliknout na obrázek).

1/ Jak se chrání genetické zdroje

Genetické zdroje a jejich ochrana

> stáhnout panely v pdf

2/ Mikroorganismy: škůdci i tvůrci

Mikroorganismy

> stáhnout panely v pdf

3/ Rostliny s rodným číslem

Rostliny

> stáhnout panely v pdf

4/ Od červinky po kraňku

Zvířata

> stáhnout panely v pdf

Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti – výstava online