Národní zemědělské muzeum

Jaké víno by Mendel pil, kdyby révu šlechtil – ÚKZÚZ Oblekovice

Jaké víno by Mendel pil, kdyby révu šlechtil – ÚKZÚZ Oblekovice