Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

JUBILEJNÍ VÝSTAVA – cesta za příběhy předmětů aneb 180 let muzea

JUBILEJNÍ VÝSTAVA – cesta za příběhy předmětů aneb 180 let muzea

JUBILEJNÍ VÝSTAVA – cesta za příběhy předmětů aneb 180 let – 180 sbírkových předmětů – 180 příběhů

V letošním roce si naše muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada připomíná významné výročí 180 let od otevření veřejnosti. Kromě jiného připravili kurátoři muzea Jubilejní výstavu, která mapuje sbírky muzea a představuje vybrané unikátní exponáty. Díky speciálním popiskám můžete prožít novou cestu muzeem, která mapuje příběhy sbírkových předmětů, včetně unikátního návštěvnického kvízu o ceny.

Ve čtvrtek 15. září 1842 bylo na bývalém schwarzenberském loveckém zámku veřejnosti poprvé otevřeno lesnické a lovecké muzeum (Forst und Jagd Museum). Jak je z názvu patrné, byly zde nejprve soustředěny různé exponáty a zajímavosti z lesních úřadů jednotlivých velkostatků schwarzenberského dominia, ale také vlastní či darované soubory sbírek zoologických, archeologických, geologických a botanických.

Ve stejném roce zde byla otevřena pro potřeby vzdělávání lesnického personálu také odborná lesnická knihovna a v roce 1843 byl ustanoven prvním správcem a kustodem muzea lesník a vynikající preparátor zvěře Václav Špatný.

Muzeum se zúčastnilo mnoha národních i mezinárodních výstav, kde byly vystaveny celé tematické soubory ze sbírek, pomáhalo také s budováním sbírek základních škol, středních a vysokých lesnických škol a jeho činnost ocenilo záhy po otevření mnoho tehdejších vědeckých kapacit.

V roce 1937 je otevřena při muzeu malá zoologická zahrada. Po II. světové válce a zestátnění majetku hlubocké větve zákonem „Lex Schwarzenberg“ spravují muzeum do roku 1961Jihočeské státní lesy a v roce 1961 je muzeum začleněno do struktury Československé akademie zemědělských věd a jsou zde soustředěny další lesnické a myslivecké sbírky Československého zemědělského muzea.

V současnosti je naše muzeum pobočkou Národního zemědělského muzea a spravuje podsbírky Lesnictví, Myslivosti, Rybářství a Zoologie. Kurátoři a další odborní pracovníci muzea se starají o sbírkové předměty uložené v depozitářích, zpracovávají odborné vědecké práce, budují stálé expozice a připravují tematické výstavy a akce včetně lektorských programu p pro žáky a studenty.

Jubilejní výstavu jsme nazvali CESTA ZA PŘÍBĚHY PREDMĚTŮ. V celém muzeu totiž naleznou návštěvníci na různých místech nově instalované sbírkové předměty z našich muzejních depozitářů.

Ty jsou vždy označené logem oslav a komentované drobnými zajímavými příběhy, které připravili jednotliví kurátoři našich sbírek. Vznikla tak nová cesta naším muzeem, kterou doplňuje kvíz o zajímavé ceny – rodinné a VIP vstupenky, let balónem, publikace vydané naším muzeem aj.

Jakmile tedy uvidíte popisku označenou logem oslav, zpozorněte. V příběhu je možná ukrytá odpověď na otázku z našeho návštěvnického kvízu.

JUBILEJNÍ VÝSTAVA – cesta za příběhy předmětů aneb 180 let muzea

 

JUBILEJNÍ VÝSTAVA – cesta za příběhy předmětů aneb 180 let muzea