Muzeum vinařství, zahradnictví a krajiny – Valtice

Lektorské programy pro školky a školy v NZM Valtice. Objednejte si termín už nyní!

Lektorské programy pro školky a školy v NZM Valtice. Objednejte si termín už nyní!

Jaro je tu a s ním i lektorské programy pro mateřské a základní školy u nás v muzeu. Domluvte si termín už nyní a přijďte se k nám pobavit a dozvědět něco nového. Na lektorských programech v prostorách muzea předáváme informace formou zážitkové pedagogiky.

Prohlédneme si živé ryby, které obývají naše vody, zaposloucháme se do zpěvu ptactva lužních lesů, luk, mokřadů a ovocných sadů, prolezeme vykotlaným stromem, v jehož dutinách se ukrývají lesní tvorové, projdeme se podmáčeným mokřadem a nakonec si vytvoříme talisman na památku. Objednejte si termín lektorského programu už nyní, ten o krajině Lednicko-valtického areálu a jejím přírodním bohatství je připraven na míru jak pro děti z mateřských škol, tak pro druhý stupeň základních škol.  

 Kompletní nabídka lektorských programů a bližší informace 

Kromě toho si můžete prohlédnout celé muzeum s řadou interaktivních prvků a kvízů, jako je například herbář dřevin, model větrné eroze a tornáda, skládačka DNA nebo baňky s vůněmi a vadami vína.  

Těšíme se na vás ve Valticích! 

Lektorský program Krajina Lednicko-valtického areálu

Rozhlédněme se společně po krajině Lednicko-valtického areálu s její jedinečnou přírodní pestrostí, ať už jde o živočichy, rostliny nebo kulturní památky. Naučme se rozpoznat zvířata podle zvuku nebo se ponořme pod vodní hladinu zdejších rybníků a řeky Dyje. Ve velkoobjemových akváriích si detailně prohlédněme například štiku se všemi jejími znaky pro dravý způsob života.

Lektorský program Tajemný život v půdě 

I když všichni chodíme po zemi, málo se díváme pod nohy. Půda je přírodní bohatství, o které je třeba pečovat. Pouhý jeden centimetr půdy může vznikat 100 let! Zamysleme se společně, jak půda vzniká, co je to půdní edafon nebo jaké jsou důsledky půdní eroze.

Lektorský program Réva vinná v kraji vína

Ke kraji vína neodmyslitelně patří réva vinná a vinařství, povězme si ve stručnosti o historii vinařství a výrobě vína, přivoňme k vůním typickým pro jednotlivé odrůdy nebo k vadám, které mohou víno pokazit. Réva vinná je všestranná rostlina a své využití nachází nejen mezi vinaři.

Lektorské programy jsou přiměřeny věkové kategorii dětí a jejich součástí je i malé tematické tvoření.

Přihlaste svou třídu a užijte si den s lektory v Národním zemědělském muzeu Valtice.

Národní zemědělské muzeum Valtice