Muzeum zemědělské techniky – Čáslav

Muzeum má nový depozitář, nastěhuje do něj 12 podsbírek

Muzeum má nový depozitář, nastěhuje do něj 12 podsbírek

Konečně! V úterý 30. listopadu jsme slavnostně otevřeli nový provozně nízkonákladový depozitář, jehož výstavbu jsme v areálu našeho muzea v Čáslavi započali v roce 2019. Jde o první centrální depozitář Národního zemědělského muzea a jsme na něj náležitě hrdí.

Nové prostory depozitáře budou sloužit především pro pracoviště muzea v Praze, Čáslavi a na zámku Kačina a téměř polovinu podsbírek a fondů. Prostory o rozloze 5000 m2 byly koncipovány také pro velkorozměrové předměty, např. zemědělské stroje, a pro manipulaci s nimi je používán vnitřní jeřáb. Depozitář je vybaven kompaktním regálovým systémem, který hospodaří s prostorem lépe než systém stacionární. Celý systém je navíc prachotěsný. Pro zajímavost, v regálech se nachází asi 45 km běžných metrů polic. To je asi taková vzdálenost jako z našeho čáslavského muzea do Pardubic.

Díky depozitáři se zlepší podmínky pro uložení sbírkových předmětů a vznikne zde i kvalitní badatelské zázemí. Přímo v objektu depozitáře je i konzervátorsko-restaurátorská dílna sloužící k ochraně i úpravě sbírkových předmětů. Každý předmět před umístěním do depozitáře prochází sanací v termokomoře, kterou jsme také vybudovali. Toto zařízení umožňuje netoxickou likvidaci dřevokazného hmyzu.

Depozitář je pro návštěvníky standardně uzavřen, právě z důvodu ochrany uložených předmětů. Během slavnostního otevření jsme depozitář výjimečně zpřístupnili i veřejnosti. 

 Více o depozitáři

Projekt Provozně nízkonákladového depozitáře v Národním zemědělském muzeu v Čáslavi byl financován z Integrovaného regionálního operačního programu. Na projekty IROP je poskytována finanční podpora z EU.

Fotoalbum