Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Muzeum na zámku Ohrada si ve čtvrtek 15. září připomene výročí 180 let od otevření veřejnosti

Muzeum na zámku Ohrada si ve čtvrtek 15. září připomene výročí 180 let od otevření veřejnosti

Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou bylo poprvé veřejnosti otevřeno před 180 lety ve čtvrtek 15. září 1842 na bývalém schwarzenberském loveckém zámku jako „Forst und Jagd museum“. 

A také letos bude čtvrtek 15. září speciální. Zveme vás na zajímavý program a navíc jako dárek k výročí od nás přijměte vstupné do našeho muzea po celý tento den zdarma!

Program Jubilejního dne pro veřejnost:

  • 10.00: Slavnostní fanfáry trubačů Lesnické školy v Písku
  • 14.00: Odhalení dubu variety Schwarzenberg (v případě příznivého počasí)
  • 15.00–15.30: Koncert lovecké hudby – Hodovní sál muzea
  • po celý den Lesní pedagogika PEFC ČR, Lesnické školy v Písku a Lesní svět
  • Projekce lesnických výukových filmů z archivu muzea
  • Sbírkový předmět jednoho dne – model saní na dřevo

 

O vzniku muzea na zámku Ohrada

Je dost dobře možné, že podnětem k založení muzea se stala jediná drobná událost. A to působení lesníka Václava Špatného (1807–1882), který nastoupil jako adjunkt na lesním úřadě Hluboká a později působil jako bažantník v tamní bažantnici Borek. Právě tam střelil na podzim 1839 Jan Adolf II. Schwarzenberg káně. Lesnický adjunkt Špatný káně vypreparoval tak zdařile, že to knížete inspirovalo k dalšímu pobízení v této práci. A tak od roku 1839 Václav Špatný preparuje ulovenou zvěř z hlubockého panství. Vycpaniny ptáků a spárkaté zvěře se nejdříve shromažďovaly na lesním úřadě v Hluboké nad Vltavou, později v prachárně u zámku Hluboká. A když už v roce 1842 sbírka dosáhla takových rozměrů, že ani prachárna nestačila, padl návrh na její přemístění do nevyužitých místností loveckého zámku Ohrada. Další přírůstky do sbírky v té době navíc Jan Adolf II. Schwarzenberg podpořil oběžníkem ústřední kanceláře schwarzenberského panství, v němž nařídil, aby veškeré pozoruhodnosti byly zasílány na Ohradu do připravovaného mysliveckého kabinetu (Jagdkabinet).

V roce 1842 tak na Ohradě vzniká tzv. Myslivecký kabinet, který má sloužit zejména k praktické výuce a rozšíření vědomostí lesnického personálu i mladých lesnických praktikantů, ubytovaných právě v přízemí loveckého zámku. Následně jsou prostory otevřeny i veřejnosti a první evropské, a možná i světové, lesnicko-lovecké muzeum, tak zahajuje 15. září 1842 svůj provoz ve třech místnostech původně loveckého zámku Ohrada.

V roce 1867 se Václav Špatný s muzejní expozicí zúčastnil krajinské výstavy v Linci, kde s ní měl obrovský úspěch. Šířil se věhlas a muzeum navštívili i takový odborníci, jakými byli Jan Evangelista Purkyně, Alfred Brehm, autor Brehmova života zvířat, nebo rakouský přírodovědec a kurátor Naturhistorisches Museum ve Vídni Georg Ritter von Frauenfeld. Tito pánové, autority v oboru, vyslovovali práci Václava špatného velké uznání a chválili úroveň ohradských sbírek.