Národní zemědělské muzeum

Národní zemědělské muzeum bude mít novou pobočku na Výstavišti České Budějovice

Národní zemědělské muzeum bude mít novou pobočku na Výstavišti České Budějovice

V rámci letošního agrosalonu Země živitelka proběhl v pátek 27. srpna v areálu výstaviště slavnostní poklep na základní kámen nové pobočky Národního zemědělského muzea. Akce se zúčastnili místopředseda vlády Karel Havlíček, ministr zemědělství Miroslav Toman a zástupci vedení Národního zemědělského muzea a Výstaviště České Budějovice. Nové muzeum bude zaměřeno zejména na rybářství, zemědělské stroje a lokální potraviny z jižních Čech. NZM u této příležitosti vyhlašuje veřejnou sbírku historických předmětů.

V areálu českobudějovického výstaviště vzniknou dva nové muzejní objekty, výstavní budovy spojené s odbornými pracovišti, vzdělávacími a konferenčními prostory a velkorysým návštěvnickým zázemím. Vzhledem k charakteru muzejních sbírkových předmětů a plánovanému konceptu prezentace půjde o dva samostatné pavilony nazvané VODA a ZEMĚ.

Pavilon Voda je plánován jako pomyslný svatostánek rybářství, který České republice, zemi rybníků a rybářů, dosud chybí. Připravují se moderní a živé expozice o všech oblastech rybářství od historie po současnost. Prezentována budou témata jako vodní hospodářství, velkochov ryb, rybářská technika i rybářství sportovní, zaměřuje se i na ochranu vodních toků i živočichů. Pavilon Země by se měl věnovat zemědělství a jeho hlavnímu smyslu, tedy výrobě potravin, ale i tématům nedílně spjatých s možnostmi obdělávaní půdy v příštích desetiletích, tedy udržitelnost, hospodárnost, ekologie.

Nový objekt Národního zemědělského muzea bude sloužit jako multifunkční zařízení umožňující podporu nejrůznějších odborných, společenských, obecně prospěšných, edukačních a volnočasových aktivit obyvatel Českých Budějovic a okolí. Kromě expozic a výstavních prostor zde jsou plánovány lektorské učebny a dílny, studovny pro veřejnost, konferenční sál, kavárna, zelená střešní terasa s možností posezení, prostory pro rodiče s dětmi.

Muzeum také bude prezentovat zemědělské stroje a potravinářské produkty regionu, jako jsou například Budvar, Madeta, Rybářství Třeboň, Agrostroj Pelhřimov aj. Zámek Ohrada v této souvislosti rozvine své původní poslání, opět se stane muzeem lesnictví a myslivosti, které je svého druhu jedním z nejstarších na světě. Zamýšlené expozice vycházejí z podsbírek muzea a kladou důraz na soulad mezi hospodářským pokrokem, tvorbou krajiny a zachováním přírody s ohledem na regionální specifika jižních Čech. 

Záměr na vybudování muzea, který vám představujeme, ukazuje možnou podobu a funkční uspořádání dvojice plánovaných objektů. Jedná se pouze o ilustrační vizualizace pro lepší představu veřejnosti. Připravilo je studio Arpema, s. r. o., architektů Petra Malinského a Gabriely Hosákové. Projektová dokumentace bude řešena formou veřejné zakázky, která bude vyhlášena v roce 2022.

U příležitosti stavby naší nové pobočky vyhlašujeme veřejnou sbírku historických předmětů. Veřejnost tak má možnost se spolupodílet na vzniku muzea od samého začátku. 

Více v tiskové zprávě.

Fotoalbum