Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Návrat velkých šelem na výstavě v NZM Ohrada

Návrat velkých šelem na výstavě v NZM Ohrada

Novou sezonu v Národním zemědělském muzeu Ohrada zahajujeme i novou výstavou „Návrat velkých šelem“. Ta je součástí volného cyklu výstav Národního zemědělského muzea Ohrada z let 2018–2020, věnovaného soužití člověka a velkých savců na území České republiky. V předchozích ročnících se návštěvníci mohli seznámit s problematikou reintrodukce velkých býložravců – zubra a losa. Letos přichází na řadu čtveřice predátorů – kočka evropská, medvěd brtník, rys evropský a vlk eurasijský.

Výstava mapuje vývoj vztahu těchto šelem a lidí v průběhu staletí od středověku až po současnost. Se společenskými změnami se v průběhu věků mění i pohled na šelmy od pronásledovaných škůdců až po současné vnímání predátorů jako přirozené součásti přírody, jejichž návrat do kulturní krajiny však nese řadu úskalí.

První část výstavy je věnována systematickému lovu a vybíjení šelem v období od středověku až po počátek 20. století. Seznámí vás se soudobým obrazem predátorů v umění i všedním životě, představí různé způsoby jejich lovu včetně historického loveckého vybavení a rovněž vzácné preparáty historicky posledních úlovků velkých šelem v Česku.

K vidění bude preparát kočky evropské z roku 1836 a posledního českého vlka uloveného roku 1874 v revíru Lipka, obojí ze sbírek NZM Ohrada. Návštěvníci si budou moci prohlédnout též zbraň, kterou byl vlk uloven a pamětní Štěrbíkův pohár k této příležitosti vyrobený. Expozici doplní jeden z posledních vlků Vysočiny zapůjčený laskavostí NPÚ ze státního zámku Náměšť nad Oslavou a patrně poslední český rys zapůjčený ze sbírek Národního muzea, ulovený roku 1835 na Táborsku.

Poslední český medvěd, tzv. Želnavská medvědice, zastřelena roku 1856 Janem Jungwirthem v revíru Želnava na Prachaticku. Sbírka NZM Ohrada.Kolekci uzavírá slavný preparát posledního českého medvěda, tzv. Želnavské medvědice zastřelené roku 1856, který je umístěn ve stálé expozici muzea.

Zajímavostí výstavy jsou historické preparáty medvědů ze Slezska, opět ze zámku Náměšť nad Oslavou, a preparát vlčice a jejího hybridního potomstva se psem z ohradského psince, který dokládá historický pokus Schwarzenbergů o užitkové křížení psa s vlkem.

V druhé části výstavy se dozvíte základní informace o biologii šelem, jejich současném rozšíření v Česku a problematice ochrany a návratu predátorů do české krajiny. V této části expozice budou k vidění nejen preparáty kočky, rysa a vlka v přírodním dioramatu, ale i vzácný preparát šakala obecného zapůjčeného z Jihomoravského muzea ve Znojmě – šakal není původní součástí české fauny, avšak v posledních letech k nám spontánně migruje z Balkánského poloostrova.

Doufáme, že se nám podaří spojit zážitek s poučením a naplnit cíl výstavy, kterým je seznámit širokou veřejnost s historií soužití člověka a velkých šelem v České republice, informovat o problematice ochrany šelem v kulturní krajině s jejími pozitivy i negativy a umožnit krátký vhled do zajímavého světa predátorů.

Výstava proběhne od 1. dubna do 28. července 2023 v muzeu lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada v Hluboké nad Vltavou. Srdečně vás zveme!

Návrat velkých šelem na výstavě v NZM Ohrada