Příběh zemědělství – Praha

Nechte se provést lesem

Nechte se provést lesem

Nová výstava Lesníkův rok přiblížuje práci lesníků vyprávěním, hrou a zážitkem. Výstava z dílny spolku mamapapa, autorů výstav LES, recykLES a Les pramenů – příběhy lesů, vypráví, jak lesníci pečují o les. Najdete tu lesní labyrint, poznávací hry, dílnu i kancelář lesníka. Na výstavě se podílely Lesy České republiky.

Lesnická práce po celý rok

Lesnická práce není lehká a nemůže ji dělat každý, je to služba lesu. Lesníci byli první, kteří vyznačovali a ponechávali svému vývoji pralesy a rezervace, a také věděli, jakou měrou má být les hospodářským pro potřeby společnosti. Lesníci po generace spravují státní i soukromé lesy a předávají je svým následovníkům v tom nejlepším možném stavu. Na výstavě Lesníkův rok se blíže seznámíte s jednou typickou lesnickou prací pro každé roční období. Jaro patří zalesňování, léto ochraně lesa, podzim semenářství a zima těžbě. Součástí výstavy jsou kromě sbírkových předmětů také kancelář lesníka, lesní labyrint, poznávací hry z přírodních materiálů či dřevěné stavebnice. Obsah výstavy vám přiblíží vypravěč – průvodce výstavou. 

Zdaleka ne jen těžba dřeva...

Na výstavě byly použity výhradně české výrobky a produkty dřevozpracujících společností – od akustických panelů až po školní truhlářské hoblice. Pracovalo se s minimalistickým výtvarným pojetím a celou výstavou se vine na první pohled jednoduché sdělení: Lesnictví není pouze těžba dřeva. To nejdůležitější je ukryto v zážitcích, fantazii a hře, kterou s vámi rozehrává vypravěč–průvodce. Vypráví příběhy, předává obsah expozice, improvizuje dle věku a složení návštěvnické skupiny.

 

Fotogalerie výstavy

Tisková zpráva Lesníkův rok, foto z vernisáže