Národní zemědělské muzeum

Neznámý osud Šrobárovy sbírky

Neznámý osud Šrobárovy sbírky

Jak se Vavro Šrobár, významný prvorepublikový politik, stal majitelem rozsáhlé kolekce 153 obrazů malířů 16. až 19. století, je dosud tajemstvím. Odpověď zřejmě souvisí s jeho politickými aktivitami na Slovensku, kde v letech 1918–20 zastával významnou funkci ministra s plnou mocí pro správu Slovenska. Podle jedné z verzí získal obrazovou sbírku od šlechtického rodu Pálffyů, který se všemi možnými způsoby snažil zmírnit dopady první pozemkové reformy na své velkostatky.

Finanční potíže politika i jeho přátel, vyplacená zástava, nejasné právní formulace, to vše přispělo k tomu, že se sbírka stala majetkem Československého zemědělského muzea (dnešního Národního zemědělského muzea). I přes svou historickou i uměleckou hodnotu zůstávala díla až do 90. let 20. století v muzejním depozitáři bez povšimnutí. První část z nich jsme představili v roce 2018 při slavnostním otevření zrekonstruovaných expozic a výstavních sálů pražské budovy muzea. Výstava měla název Odhalení. V současné době můžete některé obrazy ze Šrobárovy sbírky vidět v našem muzeu českého venkova na zámku Kačina. Celou sbírku vám ale poprvé, alespoň online, odhalujeme zde.

Na otázky, které se v souvislosti se sbírkou objevují, hledal odpovědi kurátor Národního zemědělského muzea Martin Vlček. Své pátrání sepsal pro vědecký časopis Prameny a studie, my vám je nabízíme v podání herce Luboše Ondráčka

.

Šrobárova sbírka obrazů, Národní zemědělské muzeum