Muzeum potravin a zemědělských strojů – Ostrava

Noc vědců poprvé v Národním zemědělském muzeu v Ostravě

Noc vědců poprvé v Národním zemědělském muzeu v Ostravě

Živí starokladrubští koně, pivovarská laboratoř, pokusy s potravinami, ochutnávka jedlého hmyzu, retro gastronomie a kulinární zastavení, přednášky i workshopy – to vše přinese první ročník Noci vědců v ostravském muzeu potravin a zemědělských strojů. Téma letošního ročníku Noci vědců je ČAS a koná v pátek 24. září od 17 do 22 hodin. Vstup na akci je zdarma.

Chcete vědět, jak dlouho trvá výcvik starokladrubských koní pro službu u police a jaké jsou konkrétní postupy místního hipologického oddílu Městské policie Ostrava? Přijďte se na Starokladrubské koně podívat před budovu muzea.

Pivovarská laboratoř vám představí, jak funguje pracoviště, které je od 30. let 20. století součástí velkých pivovarů. Pivovar Nošovice (Radegast) měl již od svých počátků zařízenou vlastní laboratoř s odborným personálem. Na Noci vědců se můžete seznámit s řadou zařízení, která se v tomto provozu používala, jako jsou sacharometr, hustoměr, refraktometr, PH metr a další. Laboratoř bude umístěna ve výstavě 50 let pivovaru Radegast v Nošovicích, kde se bude také čepovat pivo a probíhat škola čepování. Navíc pro skupinky zájemců bude každou celou hodinu probíhat senzorická degustace – vždy v 18, 19, 20 a ve 21 hodin.

Některé potraviny se musí konzumovat hned, jiné chtějí čas. Některé se konzumovaly v minulosti, jiné dnes a řeší se potraviny, které nasytí lidstvo v budoucnosti. Na některé se zapomnělo úplně. A jsou Potraviny, na které se vyplatí počkat – například olomoucké tvarůžky, pivo a další, které vám přiblíží workshopy, ve spolupráci s Ústavem analýzy a chemie potravin. Odvážlivci mohou degustovat jedlý hmyz. Zažijeme návrat k potravině, která se konzumovala v minulosti? 

Ve spolupráci s partnery připravilo muzeum také několik přednášek.

Přednáška Městská zeleň a kvalita ovzduší –  Zeleň má mnoho neocenitelných přínosů pro kvalitu života ve městech. Jedním z nich je její pozitivní dopad na ovzduší. Projekt CLAIRO, na kterém se podílí Slezská univerzita, Vysoká škola báňská, Univerzita Palackého v Olomouci a další partneři, se mj. zabývá výsadbou zeleně pro dosažení maximálního záchytu škodlivin z ovzduší a posilováním odolnosti zeleně prostřednictvím biologických hnojiv. Součástí projektu je veřejný průzkum, jak vnímají kvalitu ovzduší a přínosy zeleně obyvatelé Moravskoslezského regionu a co jsou ochotni sami měnit.

Přednáška Světla a stíny regenerace starokladrubského vraníka – představí posluchačům nelehký osud starokladrubských vraníků na našem území ve spojitosti s politickým a společenským vývojem Československa v průběhu 20. století.

Beseda s ochutnávkou: Paul Kupelwieser a jeho doba: vídeňské kulinární zastavení – Jako k sobě neodmyslitelně patří Vítkovice a Paul Kupelwieser, tak byl tento technický vizionář, generální ředitel železáren a zakladatel industriálního města nové generace bytostně spjat s vídeňským kulturním prostředím. Krátké zastavení přibližující vídeňskou kulinární kulturu té doby ve světle dobových materiálů, jak se mohly připravovat i v domácnosti ve vítkovickém „zámečku“.Ve s polupráci s Filozoficko-přírodovědeckou fakultou Slezské univerzity.

Přednáška Záchrana starých a krajových odrůd v Poodří – v současné době je sortiment produkčně pěstovaných odrůd ovoce velmi úzký a s tím, jak postupně mizí staré a krajové odrůdy, mizí i donory genů nesoucí velice zajímavé vlastnosti. Ať už je to originální tvar plodů, chuť, vůně – to vše dnešním produkčně pěstovaným odrůdám často schází. Udržovat co nejširší genofond je velmi důležité z hlediska rizika příchodu nových chorob. Současným cílem je zinventarizovat staré a krajové odrůdy jabloní a hrušní na co největším území CHKO Poodří.

Pro ty, kdo se nemohou zúčastnit osobně je připraven také on-line program:

Film Retrogastronomie – vídeňská kuchyně – Film představí přípravu servírování pokrmů s přihlédnutím k dobovým zvyklostem a také receptury Kathariny Prato 1858 a Louisy Seleskowitz 1879. Videofilm byl připraven ve spolupráci Národního zemědělského muzea Ostrava a Slezskou univerzitou v Opavě, Filozoficko-přírodovědeckou fakultou v Opavě.

Staré krajové odrůdy v našem okolí  Věděli jste, že původní odrůdy ovocných stromů najdete i ve svém okolí? Seriál poodhalí historii těchto stromů, jejich přednosti a s pamětníky zavzpomíná na příběhy konkrétních ovocných dřevin. Mapování původních odrůd se zaměří na lokality – Stará Bělá, Proskovice, Stará Ves nad Ondřejnicí a další.

Fotoalbum