Příběh zemědělství – Praha

Nová výstava o známých i zapomenutých kulinárních tradicích českých regionů

Nová výstava o známých i zapomenutých kulinárních tradicích českých regionů

Známé i zapomenuté kulinární tradice Čech – pokrmy, suroviny, zvyklosti i technologie – vám představí nová výstava Kulinární tradice českých regionů, kterou v Národním zemědělském muzeu Praha můžete zhlédnout do 26. února 2023.

Teprve s postupnou industrializací od druhé poloviny 19. století nastal spolu se změnou životního stylu a socioekonomického postavení obyvatel odklon od generacemi prověřených postupů a nejen strava, ale celkově i její vnímání, se začalo proměňovat. Právě tyto nové aspekty jsou podchyceny na výstavě, která se věnuje zejména vlivům, jež formovaly a měnily původní, tradiční lidovou kuchyni. Výstava Kulinární tradice českých regionů navazuje na výstavu Kulinární tradice moravských a slezských regionů, která nastínila rozmanitost a šíři tradiční gastronomie v souvislosti s pěstováním a zpracováním zemědělských produktů. Výstava Kulinární tradice českých regionů se zaměřuje na formování a vývoj městské kuchyně včetně jejích typických prvků a představuje vybavení domácnosti, související stravovací zvyklosti či způsob stolování. Samostatně jsou zpracována témata, která se věnují kuchařským knihám, vzniku a rozvoji potravinářského průmyslu, veřejnému stravování, obchodu s potravinami, stejně jako počátkům gastronomického vzdělávání dívek.

Výstava je vědeckým výstupem projektu NAKI II – Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace a edukace (DG18P02OVV067).

Výstava Kulinární tradice českých regionů

Výstava Kulinární tradice českých regionů 6. 10. 2022 – 26. 2. 2023