Národní zemědělské muzeum

Nové technologie v zemědělství - přednáška

Nové technologie v zemědělství - přednáška

V důsledku komplikací způsobených pandemií Covid-19 je promítání přednášky odloženo na pondělí 30.11. Děkujeme za pochopení.

Nové technologie v zemědělství jsou unikátní příležitostí k provázání řízení komplexnosti přírodních procesů agroekosystému ve prospěch kvality zemědělské produkce a podpory životního prostředí. Tyto prostředky zahrnují jak digitální, satelitní, senzorické, navigační, bezpilotní či robotické technologie, tak nástroje pro zpracování velkých objemů dat. Předpokladem jejich efektivního využití je kombinované vzdělání propojující technicko-matematické dovednosti s hlubokým vhledem a pochopením biologicko-ekologických procesů a souvislostí v agronomii, které budou vyžadovat nově vznikající pracovní pozice v zemědělství.


Nové technologie v zemědělství - šance pro životní prostředí, vzdělávací systém a trh práce

Termín: přednášku můžete zhlédnout níže od 30. 11.

Přednáší: Ing. Jan Lukáš, Ph.D. RNDr.

Organizátor: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.