Národní zemědělské muzeum

NZM v příštích dnech přivítá 26. Generální konferenci ICOM

NZM v příštích dnech přivítá 26. Generální konferenci ICOM

Mezinárodní rada muzeí – ICOM – je celosvětová muzejní asociace. Poskytuje muzeím a muzejníkům národní, mezinárodní i regionální prostor pro dialog a výměnu etických standardů a inovací. Národní zemědělské muzeum je jedním ze spolupořadatelů 26. Generální konference ICOM, která se uskuteční v týdnu od 20. do 28. 8. 2022 v Praze. Ústředním tématem letošní konference je Síla muzeí.

Během úvodních dvou dnů budou probíhat zasedání Výkonného výboru, samostatná zasedání Národních a Mezinárodních výborů a zasedání předsednictev Mezinárodních výborů. Pro všechny účastníky konference je pak připraven bohatý doprovodný program. Národní zemědělské muzeum na tyto dva dny připravilo kurzy vaření, kde se účastníci konference mohou zblízka seznámit s tradiční českou kuchyní. Pod vedením anglicky mluvící lektorky si uvaří bramboračku a připraví kynuté těsto, ze kterého si vytvarují dvojctihodné koláče a houstičky.

V pondělí 22. 8. se uskuteční Slavnostní zahajovací večer 26. generální konference ICOM. A nám je velikou ctí, že tento slavnostní večer uspořádáme právě v našem Národním zemědělském muzeu a sousedském Národním technickém muzeu.

Ve čtvrtek 25. 8. budou v našem muzeu probíhat zasedání 2 výborů ICTOP – Mezinárodní výbor pro vzdělávání muzejních zaměstnanců a INTERCOM – Mezinárodní výbor muzejního managementu. Další program konference se bude odehrávat v ostatních členských muzeích ICOM v Praze a okolí.

O případných omezeních v našich expozicích během čtvrtečního zasedání vás budeme včas informovat.

ICOM – Mezinárodní rada muzeí

Od svého založení v roce 1946 je hlavním úkolem ICOM prezentace a ochrana muzeí, kulturního a přírodního dědictví, hmotného i nehmotného, z minulosti i současnosti pro budoucnost. Zároveň akcentuje zásadní roli muzeí v udržitelném rozvoji společnosti, jako jedinečný zdroj informací, inspirace a interpretace.

ICOM v současnosti sdružuje téměř 49 000 profesionálů ze 142 zemí a regionů světa, sdružených ve 118 národních výborech. Kromě toho zaštiťuje také 6 nadnárodních aliancí a 32 mezinárodních výborů, které jsou určeny různým muzejním specializacím. ICOM věří, že muzea mohou hrát zásadní roli při budování udržitelné a sociálně spravedlivé společnosti. 

Více informací naleznete na webu ICOM Prague 2022.

NZM přivítá 26. Generální konferenci ICOM