Národní zemědělské muzeum

O lepku a bezlepkových plodinách - přednášky

O lepku a bezlepkových plodinách - přednášky

Sledování obsahu lepku v potravinách a databáze "Potraviny bez lepku"

Přednáška seznámí posluchače s programem sledování obsahu lepku v potravinách z české obchodní sítě. Budou prezentovány výsledky stanovení obsahu lepku v potravinách s obsahem ovesných surovin. Dále bude představena databáze "Potraviny bez lepku", výběr vzorků a údaje ukládané do databáze. 

 

 

 

Termín: přednášku můžete zhlédnout zde 27. 11. od 17:00

Přednáší: Ing. Jana Rysová

Organizátor: Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.

Přednáška vznikla v projektu Zřízení centra transferu technologií v rámci VÚPP, v.v.i. reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000626


Méně známé bezlepkové plodiny 

Celiakie je nemoc, která souvisí s intolerancí lepku. Pro nemocné je jedinou terapií celoživotní dodržování přísné bezlepkové diety. Pacienti s bezlepkovou dietou často vynechávají obiloviny a výrobky z nich a snaží se utvořit jídelníček s vyloučením těchto plodin. Využívání bezlepkových obilovin je ale při bezlepkové dietě velmi důležité, protože jsou zdrojem sacharidů, bílkovin, vlákniny, vitaminů, hlavně skupiny B, minerálních látek a též esenciálních mastných kyselin. K dispozici je velké množství těchto plodin, jak obilovin, tak pseudoobilovin. Kromě známé kukuřice, pohanky, jáhel a rýže sem patří např. čirok, teff, quinoa, amarant, aj. Představeny budou i další plodiny, které můžeme v bezlepkové výživě využít, ve formě zrn nebo mouky, např. nopál, slzovka, kurakkan, mouka banánová, dýňová, mandlová, a další. 

Termín: přednášku můžete zhlédnout zde 27. 11. od 17:00

Přednáší: RNDr., Bc. Zuzana Šmídová, Ph.D.

Organizátor: Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.

Přednáška vznikla v rámci projektu Zřízení centra transferu technologií v rámci VÚPP, v.v.i. reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000625


Současné technologie pro produkci bezlepkového ovsa s vysokou nutriční hodnotou

Přestože je oves podle legislativy možno brát jako bezlepkový, současné moderní analytické přístupy přinášejí odlišné názory na rizikovost ovsa pro celiaky. Zatímco jedna skupina studií na bázi imunochemické analýzy a in vitro klinických testů potvrzuje průkaznou odlišnost jednotlivých ovesných odrůd v obsahu lepku i v jejich reaktivitě pro imunitní systém celiaka, jiné studie založené například na technologii hmotnostní spektrometrie poukazují na možnou chybovost imunochemické analýzy. Příčiny těchto chybných imunochemických detekcí jsou také přičítány kontaminaci ovesných vzorků druhy obsahujícími lepek. Rozřešení této otázky nelze v nejbližší době očekávat. Přesto lze již tyto poznatky efektivně využít k vývoji nových odrůd ovsa se zcela minimálním rizikem možné reakce u celiaků.

Termín: přednášku můžete zhlédnout zde 27. 11. od 17:00

Přednáší: Ing. Václav Dvořáček, Ph.D.  Vedoucí týmu: Kvalita rostlinných produktů  

Organizátor: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

 

Více informací o akci Noc vědců 2020 v Národním zemědělském muzeu.