Národní zemědělské muzeum

O precizním zemědělství - přednáška

O precizním zemědělství - přednáška

Jako v ostatních odvětvích lidské činnosti, i v zemědělství nahradila technika práci lidí či zvířat. Zemědělské stroje dnes už nepředstavují jen samotnou pracovní sílu, ale začínají vykonávat některé práce samostatně či dokonce "přemýšlet". Pomalu se mění v roboty. Moderní stroje a technologie jsou potřebné pro další rozvoj zemědělské produkce. S využitím nových metod a technických prostředků ale současně dokáží citlivě pracovat s biologickými principy půdy, rostlin a zvířat a mají tak odpovědnost za další vývoj krajiny.

 

 

Precizní zemědělství – od krajiny po semínko

Termín: přednášku můžete zhlédnout níže 27. 11. od 17:00

Přednáší: Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.

Organizátor: Centrum precizního zemědělství při ČZU v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze

 

 

 

Více informací o akci Noc vědců 2020 v Národním zemědělském muzeu.