Národní zemědělské muzeum

Obrázkové statistiky pro chytré děti a jejich rodiče

Obrázkové statistiky pro chytré děti a jejich rodiče

Víte, že jen 17 % zemědělské půdy na světě je zavlažováno a že z těchto 17 % pochází 45 % světové produkce potravin? Že rostliny mohou mít stres a že dokážeme rozlišit 395 barevných odstínů půdy? Kolik vajec, pečiva, masa či sladkostí zkonzumovali naši předci a kolik jich spotřebujeme dnes? Nebo že průměrný Evropan vyhodí 173 kilogramů potravin ročně? Všechny tyhle a mnohé další informace najdete v našich nových obrázkových statistikách Voda, Půda a Potraviny.

Obrázkové statistiky zpracovávají důležitá zemědělská témata hravou formou

Obrázkové publikace Národního zemědělského muzea formou ilustrovaných statistik upozorňují na důležitá fakta a souvislosti v oblastech, které se dotýkají našich každodenních životů. Jsou určeny nejen dětem a žákům, ale také dospělým čtenářům a využijí je i pedagogové. Publikace rozšiřují nabídku vzdělávacích programů muzea a nabízejí návštěvníkům komplexnější a aktuální informace o zemědělství.

K Rybářství, Myslivosti, Lesnictví a Zemědělství přibyly Voda, Půda a Potraviny

Nové obrázkové statistiky Voda, Půda a Potraviny navazují na témata vydaná v předchozích letech − Lesnictví, Myslivost, Zemědělství a Rybářství

Voda, obrázková statistika, Národní zemědělské muzeumV obrázkové statistice Voda se čtenář dozví, kolik a v jakých skupenstvích a podobách se jí na naší planetě nachází i to, jak snadné je narušit křehkou rovnováhu koloběhu kapky vody. Statistická data ukazují, jak důležitá je voda pro zemědělství a naši obživu a jak nenahraditelná je její role v krajině. 

Publikace Půda vysvětluje mimo jiné, jak fungují hnojiva, představuje škůdce, porovnává moderní trendy, poradí, co půdě prospívá, aby se úrodě dařilo ne jedno léto, ale každý rok. 

V knížce Potraviny najdete třeba to, kolik vajec, pečiva, masa či sladkostí zkonzumovali naši předci a kolik jich spotřebujeme dnes nebo kolik potravin vyhazujeme a jak lze plýtvání předcházet. Naučíte se rozumět informacím uvedeným na potravinách a dozvíte se, jak je správně skladovat. 

Stáhněte si publikace zdarma nebo si je kupte v muzeu či online

Ve formátu pdf jsou ilustrované statistiky Národního zemědělského muzea zdarma ke stažení na našem webu (na stránce Obrázkové statistiky), tištěné publikace je možné zakoupit na pobočkách muzea v Praze, Kačině, Ohradě, Čáslavi a ve Valticích nebo stejně jako další publikace vydané muzeem prostřednictvím e-shopu.

 

Poděkování za spolupráci na publikacích

Publikace Půda a Voda vznikly jako součást společného projektu Voda – půda – krajina Národního zemědělského muzea a Státního pozemkového úřadu. Cílem projektu bylo rozšířit nabídku lektorských a doprovodných programů muzea na téma významu vody a půdy pro krajinu a iniciovat zájem návštěvníků o tuto problematiku. Na přípravě publikací se podíleli odborníci z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, Výzkumného ústavu rostlinné výroby, Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, Povodí Vltavy, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, Zemědělského svazu či České akademie zemědělských věd a Ministerstva zemědělství. Na publikaci Potraviny se podílely Ústav zemědělské ekonomiky a informací a Knihovna Antonína Švehly, Český statistický úřad, Potravinářská komora České republiky, Česká zemědělská univerzita v Praze a Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond. Děkujeme.