Muzeum potravin a zemědělských strojů – Ostrava

Oslavte den Země 21. dubna v Národním zemědělském muzeu Ostrava

Oslavte den Země 21. dubna v Národním zemědělském muzeu Ostrava

Oslavte Den Země 21. dubna 2023 spolu s neziskovými organizacemi a s námi v Národním zemědělském muzeu Ostrava. Odpoledne vás čeká festival na téma trvale udržitelného života na Zemi s koncertem zpěvačky Kaczi, vystoupením hostů a také dražbou kovářského artefaktu s příběhem. Moderuje Radek Erben. Vstup zdarma.

13:00–21:00 Země plná křídlení – ODPOLEDNÍ PROGRAM PRO VEŘEJNOST

Dobročinný festival na téma trvale udržitelného života na Zemi s koncertem zpěvačky Kaczi, vystoupením hostů a také dražbou kovářského artefaktu s příběhem. Moderuje Radek Erben.

Cílem je představit tvořivost a celostní pohled na život se zajímavými souvislostmi a přesahy.

Vernisáž Galerie českých potravin a navazující besedy s inspirujícími hosty na téma Tvoření ZeMě. Odpolední program pro veřejnost – stánky neziskovek, občerstvení, tvořivé workshopy s poselstvím ZeMě pro děti i dospělé.

 Vstup zdarma.

9:00–12:00 Oslava Dne Země – WORKSHOPY PRO ŠKOLY

U příležitosti oslav Dne Země vás zveme na dopolední tvoření v duchu pěti elementů. Do realizace workshopů zapojíme také neziskové organizace, a děti se tak interaktivní a dostupnou formou mohou dozvědět o jejich činnosti. Celá akce tak získává nejen environmentální, ale i sociální přesah.

Děti smysluplně a kreativně provedeme nabídkou krátkých workshopů, jejichž výstupem bude výrobek a zážitek ze setkání s konkrétním “živlem”. Těšit se můžete na kovařinu, sázení rostlin, práci se dřevem, bylinkami.

 Cena: 100 Kč/dítě – dopolední workshop je už obsazen

Země plná křídlení – Odpolední program pro veřejnost

Oslava Dne Země v Národním zemědělském muzeu Ostrava